กลาโหม,  สาธารณสุข,  สุขภาพ

ดูแลด้วยหัวใจ ด้วยความห่วงใยถึงราชทัณฑ์ โครงการ “ราชฑัณฑ์ปันสุข ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ต้องขัง ดูแล ใส่ใจ ในโครงการ “ราชฑัณฑ์ปันสุข ทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อให้มีการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง ณ เรือนจำ จ.อุตรดิตถ์

มีการให้บริการตรวจโรคทั่วไป การตรวจวัดไข้ มีการให้ความรู้การปฎิบัติตัวเองในการป้องกันโรคที่มาจากความร้อน

ตลอดจนแนะนำการล้างมือทุกๆ ครั้งเมื่อมีโอกาส เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค ในสถาวะที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *