ท่องเที่ยว & อาหาร,  สังคม

เปิดงาน “ท่องกินอาหารท้องถิ่น…สุดฟินกับอาหารแห่งอนาคต (Future Food)

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานเปิดงาน “ท่องกินอาหารท้องถิ่น…สุดฟินกับอาหารแห่งอนาคต (Future Food)”  กิจกรรมทดสอบตลาดและเจรจาจับคู่ธุรกิจ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของผู้ประกอบการรวม 54 บูธ ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Early Stage) ปี 2563 และโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพสู่ตลาดสากล ปี 2563

ร่วมด้วย นางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร หน่วยงานเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุวรรณชัย  โลหะวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการสุขสยาม และคณะผู้บริหารจากสสว. และสถาบันอาหาร ณ เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *