การคลัง

31 สิงหาคม 2563 โค้งสุดท้ายสิ้นสุดขยายเวลาการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล

กรมสรรพากร แจ้ง 31 สิงหาคม 2563 สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 แนะนำให้ยื่นแบบฯ และชำระภาษี ในกำหนดเวลาเพื่อลดภาระการเสียค่าปรับ และเงินเพิ่ม

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “31 สิงหาคม 2563 เป็นวันที่สิ้นสุดการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 และภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50 ภ.ง.ด.55 สำหรับเงินได้ในปี 2562 ซึ่งกรมสรรพากรมีมาตรการขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอากร เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ประชาชนและผู้ประกอบการ

บุคคลธรรมดาหากมีภาษีต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป ขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย แต่ต้องมีภาษีที่ชำระไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท

สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคล กรมสรรพากรสนับสนุนผู้เสียภาษีที่ดีได้ต่อยอดธุรกิจอย่างมั่นคงเติบโตต่อไป สามารถติดต่อธนาคารกรุงไทย (KTB) ได้ออกแคมเปญ “สินเชื่อ SME เพื่อชำระภาษี”

หรือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ออกแคมเปญ “สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”


โดยธนาคารดังกล่าวได้สนับสนุนสินเชื่อ เพื่อชำระภาษี เพิ่มโอกาสต่อยอดธุรกิจ และเสริมสภาพคล่องทางการเงินผู้ประกอบธุรกิจ SME ให้แข็งแกร่ง ส่งเสริมให้ธุรกิจเติบโตยิ่ง ๆ ขึ้นไปในอนาคต ทั้งนี้ มีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สนับสนุนวงเงินค้ำประกันพิเศษในครั้งนี้”

โฆษกกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรมสรรพากรสนับสนุนให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และผู้ประกอบการยื่นแบบฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยใช้ช่องทางการยื่นแบบผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th และชำระภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรักษามาตรฐานการเว้นระยะห่างทางสังคม ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้งนี้ การยื่นแบบฯ เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะทำให้ผู้เสียภาษีมีภาระต้องรับผิดชำระค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท หากมีภาษีต้องชำระ  ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนด้วย”

สำหรับผู้ที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center)   โทร. 1161 หรือที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *