การเมือง,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  ภาพยนตร์

“องอาจ” แนะรัฐทำภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย บรรจุสถานที่ท่องเที่ยวในภาพยนตร์เพื่อให้นานาชาติได้รับชมและสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยว

“องอาจ” แนะรัฐทำภาพยนตร์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย บรรจุสถานที่ท่องเที่ยวในภาพยนตร์เพื่อให้นานาชาติได้รับชมและสนใจอยากเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศรวมทั้งอบรม ปลูกฝังประชาชนไทยให้พร้อมที่จะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

27 ส.ค. 2563 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อร่วมพิจารณาในญัตติซึ่งเสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการที่เสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎร ตั้งคณะกรรมาธิการ วิสามัญเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยและในพื้นที่ภาคใต้

โดยนายองอาจระบุว่า ในวันนี้จะขอเน้นเฉพาะการแก้ไขและการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยก่อนที่จะพูดถึงเรื่องการแก้ไขและพัฒนาการท่องเที่ยว ส่วนตัวอยากจะฝากไปยังรัฐบาลไปยังผู้เกี่ยวข้องอยากจะเรียกร้องรัฐบาลให้เร่งแก้ไขปัญหาธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัส covid 19 แพร่ระบาดซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากในขณะนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่ผู้ประกอบการเรื่องการท่องเที่ยว เท่านั้น

คนที่ทำงานในธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดตั้งแต่แม่ค้า พ่อค้ากระทั่งมาถึงผู้ให้บริการในทุกระดับล้วนได้รับผลกระทบทั้งนั้น เศรษฐกิจซึ่งกำลังวิกฤตอยู่ในขณะนี้ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก covid-19 ขณะนี้ก็ยังมองไม่เห็นอนาคตว่าจะกลับไปทำธุรกิจได้เต็มรูปแบบเหมือนเดิมได้เมื่อไหร่เพราะตราบใดที่ยังไม่มีวัคซีนและก็ยังไม่รู้ว่า covid-19 นั้น จะมาระบาดรอบ 2 หรือไม่

การที่จะผลักดันให้มีการช่วยเหลือเยียวยากับผู้ที่รับผลกระทบ ในธุรกิจท่องเที่ยวนั้นมีความจำเป็นอย่างมากที่ผ่านมาภาครัฐก็พยายามที่จะให้การช่วยเหลืออยู่พอสมควรแต่มาตรการ ที่ออกมาต้องพูดกันอย่างตรงไปตรงมาว่ายังไม่สามารถตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของคนในวงการธุรกิจท่องเที่ยวได้ อยากจะขอฝากไปยังรัฐบาลว่าให้ช่วยแก้ไขปัญหานี้ด้วย

ส่วนเรื่องการพัฒนาการแก้ไขปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนั้นคิดว่าสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามก็คือทำไมนักท่องเที่ยวจาก ทั่วโลกถึงมาประเทศไทย ซึ่งส่วนตัวคิดว่าเรามีจุดเด่นหลายประการและหลายคนก็รู้ดีว่าเรามีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม เรามีธรรมชาติ และมีทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ มากมายที่นักท่องเที่ยวพึงพอใจ แต่ที่สำคัญเรามีทรัพยากรบุคคลเรามีผู้ทำงานด้านบริการการท่องเที่ยวที่มีจิตใจด้านบริการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญเช่นเดียวกันและที่สำคัญที่สุดก็คือเรามีประชาชนคนไทยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีน้ำใจไมตรีดูแลนักท่องเที่ยวเป็นมิตรถึงแม้ว่าจะไม่มีหน้าที่โดยตรงที่จะทำหน้าที่ในการบริการ แต่วันนี้สิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือว่าเราไม่ได้พัฒนาประชาชนในประเทศให้พร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเท่าที่ควร

ในหลายๆ ประเทศที่เขามีรายได้จากการท่องเที่ยว เขาทุ่มงบประมาณในการที่จะสร้างองค์ความรู้ในการที่จะพัฒนาประชาชนในประเทศของเขาให้ตระหนักและเห็นความสำคัญว่านักท่องเที่ยวนั้นมีส่วนมาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรก็จะทำให้พี่น้องประชาชนในประเทศนั้นมีส่วนร่วมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยพื้นฐานความรู้พอสมควรที่จะทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจและอยากกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีก

ตรงนี้เป็นรูปแบบที่สำคัญซึ่งประเทศไทยเรายังขาดอยู่จึงอยากฝากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ช่วยดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว

ปัญหาที่สำคัญสุดท้ายก็คือทำอย่างไรให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำอย่างไรที่จะดึงดูดกลุ่มประชากรจาก Generation ต่าง ๆ ให้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดิน มาเที่ยวในประเทศไทยเราอยากให้กลุ่มต่างๆ เหล่านี้มาในประเทศไทย

นอกเหนือจากนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปการเจาะกลุ่มเข้าไปหาลูกค้าในกลุ่มเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญอยากจะเน้นเฉพาะในเรื่องของรูปของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนมาเที่ยวประเทศไทยเราคงต้องทำให้แตกต่างจากเดิมแบบเดิมเราก็จะโฆษณาผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออาจจะทำหนังโฆษณาผ่านสื่อทีวีระดับนานาชาติเป็นด้านหลัก หรือไปออกงานแสดงสินค้าบ้างก็เป็นรูปแบบเดิม ๆ ที่เราเคยใช้อยู่เป็นประจำ

ส่วนตัวคิดว่าขณะนี้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกยุคไอทีในโลกยุค Social Media ภาครัฐจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่

ประการแรกที่จะต้องทำก็คือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียด้วย ช่องทางการสื่อสารต่างๆ การทำคลิปสั้น ๆ การดึงดูดสิ่งที่น่าสนใจสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติจะต้องมีการวางแผนจะต้องมีการสร้างสรรค์ผลงานที่จะต้องทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและรู้ว่าช่องทางการสื่อสารช่องทางไหนที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใน Gen ไหนตรงนี้ก็จะมีส่วนช่วยในการทำให้การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของไทยดียิ่งขึ้น

ประการที่สองที่อยากจะฝากไว้ก็คือต้องส่งเสริมสนับสนุนการดึงดูดให้ ประชาชนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกหันมาสนใจที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นและอยู่ตลอดเวลาด้วยก็คือส่วนหนึ่งการใช้เชิงรุกทางด้านวัฒนธรรมโดยการสร้างภาพยนตร์โดยที่สร้างจากผู้สร้างต่างชาติหรือผู้สร้างไทยก็ตาม ให้ภาพยนตร์ที่สร้างมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ต่างๆ ในประเทศไทย

อันนี้หน่วยงานภาครัฐของไทยต้องทำงานอย่างหนักในการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมมือการและส่งเสริมทำให้เกิดภาพยนตร์ในลักษณะนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องและตรงกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากจะดึงดูดให้มาท่องเที่ยว

อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องทำให้ภาพยนตร์ต่างๆ เหล่านี้มีการบรรจุสถานที่เที่ยวต่างๆ เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้คนจำนวนมากบนโลกนี้เมื่อติดตามภาพยนตร์ต่างๆ เหล่านี้แล้วก็อยากจะกลับ มาท่องเที่ยวในประเทศไทยขณะนี้ในช่องทางที่จะใช้สื่อสารแบบนี้ก็มีอยู่มากมายขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าภาครัฐใส่ใจตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

สุดท้ายที่อยากฝากก็คือหัวใจสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็คือนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องประทับใจไปแล้วต้องคิดถึงอยากจะกลับมาอีก จึงอยากฝากคณะกรรมาธิการที่จะตั้งขึ้นช่วยพิจารณาในส่วนนี้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *