www.plewseengern.com,  ธรรมะ วิปัสสนา

รมต.อนุชา ชวนประชาชนร่วมเวียนเทียนออนไลน์วันมาฆบูชา แบบ New Normal ลดการแพร่ระบาดโควิด-19

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันมาฆบูชา ปีนี้ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งโดยปกติรัฐบาลโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของรัฐบาล และเป็นการระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว มหาเถรสมาคม

จึงมีมติให้ พุทธมณฑล งดจัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ในส่วนของวัดต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือส่วนภูมิภาค การจะจัดหรืองดจัดกิจกรรมทางศาสนา

ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีเวียนเทียน การแสดงพระธรรมเทศนา การทำบุญใส่บาตรหรือถวายสังฆทาน ให้ปฏิบัติตามประกาศ หรือคำสั่ง หรือมาตรการป้องกันโรคของแต่ละพื้นที่นั้น ๆ กำหนด กรณีที่มีประชาชนไปเวียนเทียนที่วัด ขอให้วัดดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามที่เห็นว่าเหมาะสม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำความดี ละเว้นความชั่ว เจริญจิตภาวนาอยู่ที่บ้าน และน้อมนำหลักธรรมคำสอน ทางพระพุทธศาสนา มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสามารถร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์แบบ New Normal ได้ที่ www.มาฆบูชาเวียนเทียนออนไลน์.com หรือไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน โดยขอให้ปฏิบัติตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *