www.plewseengern.com,  เศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรี เร่งรัดแก้ปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จ ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน สภาหอการค้าฯ ภาคเอกชนแสดงความชื่นชม

วันที่ 27 ก.พ.64 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เร่งแก้ไขปัญหาสถานการณ์ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับส่งออกสินค้า และเร่งพิจารณากำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโดยเร็ว

หลังจากภาคเอกชนได้หารือในการประชุม ศบศ. หรือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จนนำมาซึ่งการปรับปรุงระเบียบของกรมเจ้าท่า อำนวยความสะดวกให้เรือใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้าเทียบท่าเรือที่แหลมฉบังได้สะดวกขึ้น ลดปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นอย่างชัดเจน

โดย เมื่อวันที่ 9 ก.พ.64 ที่ผ่านมา กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่า ได้ออกประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 25/2564 เรื่อง กำหนดให้เรือที่มีความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตรเข้าเทียบท่า สาระสำคัญคือ การกำหนดแนวปฏิบัติให้เรือที่มีความยาวมากกว่า 300 เมตร แต่ไม่เกิน 400 เมตร เข้ามายังประเทศไทยครั้งแรก ณ ท่าเรือแหลมฉบัง จะต้องขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า

และเมื่อผ่านการพิจารณาแล้วไม่ต้องขออนุญาตอีกภายในระยะเวลา 2 ปี โดยการออกประกาศดังกล่าว คาดว่าจะช่วยให้สามารถนำเรือใหญ่ที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเทียบท่าเรือได้เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 20-30 ในเส้นทางหลัก และจะส่งเสริมให้มีการนำตู้เปล่าเข้ามายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นเดือนละประมาณ 12,000 ตู้ ช่วยบรรเทาการขาดแคลนตู้สินค้าได้

และยังช่วยให้ค่าระวางเรือในการขนส่งจากประเทศไทยลดลงด้วย ซึ่งในกรณีดังกล่าวนี้รัฐบาลได้รับการชื่นชมจากสภาหอการค้าฯ และภาคเอกชน ที่นายกรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงความสำคัญ ตลอดจนความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และดำเนินการขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

“สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ยังศึกษาเพิ่มช่องทางการส่งออกแบบไม่ต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์ เช่น เรือสินค้าเทกองเรือ (Bulk cargo) หรือแบบดั้งเดิม (Conventional type) เพื่อเป็นทางเลือกในช่วงที่ตู้สินค้าขาดแคลน

ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีนโยบายชัดเจนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งทางทะเลทั้งระบบ ปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ อำนวยความสะดวกในทุกมิติให้กับผู้ประกอบการ เพื่อรองรับปริมาณการค้าโลกที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังสถานการณ์วิด-19 โลกคลี่คลาย ในปลายปีนี้” โฆษกรัฐบาลกล่าว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *