www.plewseengern.com,  พระราชสำนัก

ในหลวง พระราชินี เสด็จไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระแก้วมรกต พสกนิกรเฝ้าฯ รับเสด็จ เนืองแน่น

27 ก.พ.64 – เวลา 18.08  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จในการนี้ด้วย

เมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชี ขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังข์ประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับพระมหาสังข์ทักษิณาวัฏจากเจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงสรงพระสุคนธ์ที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้ว ทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูษามาลา ซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูร้อนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม

จากนั้น เสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาสน์ที่จัดไว้ข้างฐานชุกชี ทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วนั้น ชุบพระสุคนธ์ในโถแก้ว แล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกชี ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ เสร็จแล้ว เจ้าพนักงานภูษามาลาเชิญพระมหาสังข์เพชรน้อยเข้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย ทรงรับพระมหาสังข์เพชรน้อย แล้วสรงที่พระเศียร

จากนั้น พระราชทานน้ำพระมหาสังข์เพชรน้อยแก่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี แล้วพระราชทานน้ำสังข์นครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ เสร็จแล้ว พราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียนครบ 3 รอบ และเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงพระสุหร่ายน้ำพระพุทธมนต์ที่สรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า พสกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลือง เดินทางมาปักหลักจับจองพื้นที่เฝ้าฯ รับเสด็จตั้งแต่ช่วงเที่ยงท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด โดยประชาชนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยผ่านจุดคัดกรองที่ท้องสนามหลวง ตรวจวัดอุณหภูมิ ติดสติ้กเกอร์ แสกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเทียนผ่านเว็บไซต์ไทยชนะ พร้อมรับเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือพระราชทาน 1 ชิ้นต่อคน

ทั้งนี้  สำนักพระราชวังได้จัดพื้นที่บางส่วนในพระบรมมหาราชวังและรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปูเสื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ เมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งเคลื่อนผ่านพสกนิกรต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้อง พร้อมโบกธงชาติ ธงพระปรมาภิไธยย่อ ว.ป.ร. และธงพระนามาภิไธยย่อ ส.ท. บางคนถือพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง พระราชินี ด้วยความจงรักภักดี ประชาชนก้มกราบแนบพื้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงแย้มพระสรวล ทรงโบกพระหัตถ์ทักทาย สร้างความปลื้มปีติแก่พสกนิกรที่เฝ้าฯ รับเสด็จ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *