www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

“อนุทิน ชาญวีรกูล” เยี่ยมชมการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยมีรักษาราชการแทนผู้ว่าฯสมุทรสาคร ประเดิมฉีดเป็นคนแรกของจังหวัดสมุทรสาคร

28 กุมภาพันธ์ 2564.เวลา 10.30 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร เพื่อตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นประธานในการฉีดวัคซีนเข็มแรกของจังหวัดสมุทรสาคร

โดยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทน เป็นรายแรกของจังหวัดสมุทรสาครในการฉีดวัคซีนโควิด-19

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้เน้นย้ำอีกว่า วัคซีนโควิด-19 จะฉีดให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากพบว่ามีการเก็บค่าใช้จ่ายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ แจ้งทางจังหวัดได้เลย

จากนั้น ได้เดินเยี่ยมชมขั้นตอนการฉีดวัคซีน -19 ทั้ง 8 ขั้นตอน ได้แก่ จุดที่ 1 จุดลงทะเบียน วัดไข้ ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อบันทึกข้อมูล จุดที่ 2 ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต จุด 3 ซักประวัติ ประเมินความเสี่ยง

ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดเซ็นยินยอมในการฉีดวัคซีน การสแกน LINE หมอพร้อม จุดที่ 4 จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 จุดที่ 5 บันทึกข้อมูล/รับใบนัด จุดที่ 6 จุดพักสังเกตอาการ 30 นาที จุดที่ 7 วัดความดันโลหิต/ตรวจสอบรับใบนัด

รวมไปถึงจุดที่ 8 จุดประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล ซึ่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 นี้จะฉีดคนละ 2 เข็ม ห่างกัน 21 วัน

โดยในวันนี้ยังมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆ อีกด้วย อาทิ เจ้าหน้าที่หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ผู้บริหารจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัด อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ตัวแทนผู้ประกอบการ ผู้แทนแม่ค้าในตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร ผู้มีโรคประจำตัว ผู้แทนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง รวมจํานวน 159 คน

ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังนโยบายสําคัญของรัฐบาล ในการควบคุม ป้องกันโรค และการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับกลุ่มผู้มีความเสี่ยง ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข อาสาสมัคร สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ เจ้าหน้าที่ผู้มีโอกาสสัมผัสกับ ผู้ติดเชื้อและกลุ่มประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีภูมิต้านทาน สามารถลดการเจ็บป่วยรุนแรง การเสียชีวิต และการแพร่ระบาดของโรค จากสถานการณ์ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสาคร

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าฯสมุทรสาคร กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสาครมีการระบาดของโรค COVID-19 มากที่สุดในประเทศไทย โดยพบผู้ป่วยติดเชื้อ รายแรกของการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีผู้ติดเชื้อสะสมรวมทั้งสิ้น 16,358 ราย เป็นคนไทย 2,907 ราย แรงงานต่างชาติ 13,402 ราย

โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงของตําบลท่าทราย อําเภอเมืองสมุทรสาคร แม้ว่าจะสามารถดําเนินเฝ้าระวังเชิงรุก และควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จํานวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถวางใจในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคได้

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการให้วัคซีนป้องกันโรค จะทําให้ประชากรในจังหวัดสมุทรสาคร ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ การเจ็บป่วยรุนแรง และการเสียชีวิต ทั้งนี้ จังหวัดสมุทรสาครได้รับการจัดสรรวัคซีนรอบแรกของประเทศไทย จํานวน 70,000 โดส และจะได้รับจัดสรรเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน ในชุมชน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภายใต้การบริหารจัดการ และการบริการฉีดวัคซีนตาม 8 ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข

โดยมีการกระจายการฉีดวัคซีน ทั้งในโรงพยาบาลภาครัฐ และการให้ความร่วมมือของ โรงพยาบาลภาคเอกชน เพื่อสามารถฉีดกลุ่มเป้าหมายให้ความครอบคลุม และรวดเร็วมากที่สุด

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสมุทรสาคร

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *