การศึกษา,  สาธารณสุข

สธ.-ศธ. กำหนด 1+ 5 มาตรการหลักป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียน

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกำหนด 1 + 5 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา คือ ผ่อนปรนระยะห่าง เข้มการป้องกันตนเอง ทั้งคัดกรอง สวมหน้ากาก ล้างมือ ทำความสะอาดสถานที่/อุปกรณ์ ลดแออัด

17 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์ปฏิบัติการด้านข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วยดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  และดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา แถลงข่าว “มาตรการป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียนและสถานศึกษา” ว่า

ขณะนี้ โรงเรียนได้เปิดเรียนตามปกติ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันกำหนด 1 + 5 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา โดย 1 จัดพื้นที่ได้ตามปกติ แต่ต้องมีระยะห่างให้มากที่สุด และยังคงเข้ม 5 มาตรการหลัก

ทั้งการคัดกรอง วัดไข้ สังเกตอาการ ซักประวัติเสี่ยงทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน, สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา, ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำนาน 20 วินาที มีเจลแอลกอฮอล์ให้บริการ, ทำความสะอาดห้องเรียน  อุปกรณ์ของใช้ พื้นผิวสัมผัสร่วม และลดแออัด ลดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก หลีกเลี่ยงไปในที่แออัด ตามแนวทางที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 http://online.anyflip.com/lqqyt/uwju/mobile/index.html

รวมทั้งมีจิตอาสา ข้าราชการบำนาญที่เป็นแพทย์ พยาบาล การสาธารณสุข และด้านการศึกษา เป็นผู้พิทักษ์อนามัยโรงเรียน ช่วยให้ความรู้และให้คำปรึกษาการดูแลสุขภาพ และติดตามการปฏิบัติตามมาตรการในโรงเรียน

นอกจากนี้ จะมีการปรับมาตรการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยพิจารณาจากความรุนแรงของการระบาดของโรค ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับสี เพื่อให้นักเรียนปลอดภัย และจะดำเนินการเพิ่มในกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่ม G ที่เดินทางผ่านด่านชายแดนมาเรียนในประเทศไทย จะให้โรงเรียนจัดสถานที่กักตัว (Organization Quarantine) 14 วัน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชย์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เพื่อให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย ได้ตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือสถานศึกษาประสบภัยพิบัติกระทรวงศึกษาธิการตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมประชุมกับ ศบค.เตรียมการเปิดสถานศึกษา โดยผ่อนคลายเรื่องการเว้นระยะห่าง เพื่อให้สถานศึกษา 5,000 กว่าแห่งที่มีข้อจำกัดสามารถเปิดเรียนได้ จัดให้เว้นระยะให้มากที่สุด แต่ต้องเข้มมาตรการหลักป้องกันตนเอง

ดร.วรรณดี นาคสุขปาน ผอ.โรงเรียนสตรีวิทยา กล่าวว่า โรงเรียนสตรีวิทยาได้เปิดเรียนตามปกติตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 SW New normal 5 step a day โดยนักเรียน ครู สวมหน้ากากจากบ้านและตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าเรียนทุกวัน ครูสวมเฟสชิลด์ระหว่างสอน ทำทะเบียนประวัติการคัดกรองนักเรียน มีจุดพักนักเรียนเพื่อลดการนั่งบนพื้น

ปรับการจัดชั้นเรียนให้เว้นระยะห่างมากที่สุดและเดินเรียน 2 ระดับชั้น ให้นักเรียนบันทึกการเดินทางไปสถานที่ต่าง ๆ ประจำวัน ส่งให้ครูที่ปรึกษาทุกเช้า หากมีบุคคลในครอบครัวมีความเสี่ยงให้โทรแจ้งโรงเรียนทันที โดยโรงเรียนมีความพร้อมทั้งการเรียนที่โรงเรียน และระบบออนไลน์หากเกิดสถานการณ์โควิด 19


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *