สังคม

CEO เนเจอร์ เฮิร์บ คว้ารางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563” จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

คุณนันทวรรณชยา ภาจิตประพันธ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ นักบริหารดีเด่นแห่งปี ประจำปี 2563 Executive Of The Year 2020″ สาขาบริหารธุรกิจและทำคุณประโยชน์ต่อสังคม

จากผลงานการคัดเลือกของคณะกรรมการในโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย
ในฐานะที่เป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นผู้มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารกิจการต่าง ๆ มีผลงานโดดเด่นและได้สร้างประโยชน์ตอบแทนคืนแก่องค์กร สังคม ส่วนรวม ประเทศชาติ โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี เป็นผู้มอบโล่รางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *