การเมือง,  สังคม

“ไผ่ ลิกค์” สส.กำแพงเพชร พปชร. เป็นประธานเปิด โครงการสัมมนา เรื่อง “ชุมชนการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและยาเสพติด” เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด และอาชญากรรมการฟอกเงิน

นายไผ่ ลิกค์ ส.ส. จังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ชุมชนการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและยาเสพติด” ที่ห้องราชพฤกษ์ (ชั้น 3) หอประชุมที่ปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

พร้อมด้วย พล.ต.ต.ระวีพรรษ อมรมุนีพงศ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร, พ.อ.พงศธร นิพภยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนฯ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดกำแพงเพชร, นายประสิทธิ์ อินทโชติ นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร รวมทั้งผู้นำท้องถิ่นท้องที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนา

ทั้งนี้ กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดสภาผู้แทนราษฎร จัดให้มีโครงการสัมมนา เรื่อง “ชุมชนการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและยาเสพติด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการฟอกเงินและยาเสพติดและพัฒนาคุณภาพชีวิตทักษะทางความคิดสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เพื่อไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติด และอาชญากรรมการฟอกเงินอันจะนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *