แรงงาน

‘จับกัง1’ หารือร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดมาตรการช่วยนักศึกษาจบใหม่ มีงานทำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดมาตรการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับผู้เพิ่งจบการศึกษาใหม่ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด – 19

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเพื่อหารือ เรื่องมาตรการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดย รมว.แรงงาน กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ผมได้นัดประชุมหารือกับผู้แทนสองฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้แทนธนาคารกรุงไทย และผู้แทนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยกันกำหนดมาตรการในการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่นักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ ควบคู่ไปกับการรักษาการจ้างงานภายในประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้นายจ้างหรือสถานประกอบการจ้างงานผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปวส.และ ปวช.


นายสุชาติ กล่าวต่อว่า จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ระบุว่า ในปี พ.ศ.2563 มีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 3.92 แสนคน เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ให้ตรงกับความต้องการของตนเองและตลาดแรงงาน กระทรวงแรงงานจะบูรณาการทำงานร่วมกับนายจ้าง และสถานประกอบการ ในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่

อย่างไรก็ตาม กระทรวงแรงงานจะได้นำมาตรการส่งเสริมการมีงานทำแก่นักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่จากการหารือร่วมกับภาคเอกชนในครั้งนี้ ไปเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นจะมีการประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครงานในลำดับต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *