สังคม,  อาชญากรรม

นายกรัฐมนตรี ยก 5 ข้อเสนอคณะกรรมาธิการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย คดีนายวรยุทธฯ ย้ำหลักยุติธรรมคือหลักการสำคัญประเทศ

1 ก.ย. 63) เวลา 12.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีสำนักงานอัยการสูงสุดมีคำสั่งไม่ฟ้องดำเนินคดีอาญากับนายวรยุทธ อยู่วิทยา  ในข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ดาบตำรวจ วิเชียร กลั่นประเสริฐ ถึงแก่ชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ เมื่อ พ.ศ. 2555

แม้นจะดำเนินคดีในลักษณะนี้จำนวนมาก แต่เพื่อสังคมและประชาชนมั่นใจในกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย จึงได้มอบหมาย นายวิชา มหาคุณ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งได้เสนอรายงานการทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไม่สามารถไปก้าวล่วงอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติ หรือสำนักงานอัยการสูงสุดที่เป็นองค์กรอิสระ เพียงแต่กำชับการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มีความรอบคอบ เพราะหลักยุติธรรมต้องเป็นหลักการสำคัญของประเทศทั้งนี้ คณะกรรมการฯ รายงานคดีดังกล่าวใช้ระยะเวลาดำเนินการมากว่า 8 ปี และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากมายซึ่งอาจมีการร่วมมือเป็นกระบวนการ รวมถึงมีการร้องเรียนขอความเป็นธรรมจำนวน 14 ครั้ง ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม จากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจึงมีข้อเสนอ 5 ข้อ ได้แก่

1. การยกคดีขึ้นดำเนินการใหม่ โดยเฉพาะคดีที่ยังไม่ขาดอายุความ 2. ดำเนินคดีทางวินัยและอาญาแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3. ในเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนว่ามีความผิดหรือไม่ จะต้องมีตรวจสอบพฤติการณ์ทางจริยธรรม 4. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการมอบอำนาจของผู้บังคับบัญชา และ 5. การปรับแก้ไข/เพิ่มติมกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวจะต้องดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และรัฐบาลมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นศูนย์กลางในการติดตามข่าวสารเพื่อให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้ขอเพิ่มระยะเวลาทำงานอีก 30 วัน หากประชาชนมีข้อเสนอหรือเบาะแสต่างๆ สามารถส่งให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อได้

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *