กลาโหม,  ต่างประเทศ

กระทรวงกลาโหม สร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กับ กระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ เพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี

พล.อ.นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการประชุมสัมมนา และดูงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) และ จ.ลพบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์แนวคิดทางยุทธศาสตร์ในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การดูงานหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม กับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์อันดี และสอดประสานการปฏิบัติงานร่วมกันกับ ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ/กรุงเทพ

ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าวจะทำให้ กระทรวงกลาโหมมิตรประเทศมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดทางยุทธศาสตร์ในด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และได้ทราบถึงศักยภาพของหน่วยงานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม และภาคเอกชนมากขึ้น อีกทั้ง จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคีอันจะนำไปส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงกลาโหม กับกระทรวงกลาโหมมิตรประเทศ ตลอดจนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *