สังคม

กรมชลประทาน ลงนาม MOU กับหลายหน่วยงานภาครัฐ บูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์   รองอธิบดีกรมชลประทาน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ : มาตรการทดแทนปูนเม็ด

ตามเจตนารมณ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน (Global Warming) ร่วมกับประชาคมโลก โดยพิธีลงนามฯดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *