การเมือง

“วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์” สส.เพชรบูรณ์ และ “อรรถกร ศิริลัทธยากร” สส.บัญชีรายชื่อ พปชร. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างถนนและปรับปรุงถนนสายหลัก เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของปชช. ในพื้นที่เพชรบูรณ์ และฉะเชิงเทรา

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ ส.ส. เพชรบูรณ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาฯ ถึงความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนของตำบลวังศาล อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังศาล ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างถนนคสล. เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อน เพื่อเป็นเส้นทางสัญจรไปมาและการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

นางวันเพ็ญ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมี 2 โครงการคือเส้นทางก่อสร้างถนนคอนกรีตกว้าง 6 เมตรยาว 990 เมตรจากหมู่ 5 ตำบลวังแซ่กลอยไป หมู่ 6 ตำบลกุดพันสะเดา ตำบลวังศาล

อีกเส้นทางคือคอนกรีตกว้าง 6 เมตรยาว 1,430 เมตร จากหมู่ 7 บ้านโคกหนองแสงไปที่ หมู่ 8 ตำบลบ้านวังแดงเหนือ ซึ่งปัจจุบันในตำบลวังศาลไม่มีนายกฯ อบต.มีเพียงปลัดรักษาการอยู่ และไม่มีงบประมาณในการดำเนินการ

ขณะเดียวกันความเดือดร้อนของประชาชนยังไม่ได้รับการช่วยเหลือมาเกือบ 10 ปีแล้ว จึงหาหรือผ่านไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาเรื่องนี้

ด้าน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ หารือประธานสภาฯ ถึงความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเส้นหลักบริเวณคลอง 18 คลอง 19 และคลอง 20 ตำบลหมอนทอง ตำบลสิงโตทอง ตำบลดอนเกาะกา ซึ่งเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรเดินทางเป็นประจำ ทั้งนี้ขอบคุณกรมทางหลวงชนบทที่ได้ปรับปรุงซ่อมแซมถนนจนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวก


นายอรรถกร กล่าวว่า แต่อย่างไรก็ตามยังมีปัญหาในเรื่องของความปลอดภัย เพราะถนนมีรถที่วิ่งด้วยความเร็วสูง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และที่กลับรถต้องใช้ระยะเวลาไกล จึงเกิดการวิ่งย้อนเลนบ่อยครั้งทำให้เกิดอุบัติเหตุ

อีกประเด็นในทางจุดกลับรถในจุดต่างๆ ตามไหล่ทางมีรถจอด ทำให้รถที่จะกลับรถมีพื้นที่ไม่เพียงพอและเกิดอุบัติเหตุประกอบกับรถที่วิ่งทางตรงวิ่งด้วยความเร็ว ดังนั้นขอไปยังทางหลวงชนบท ฉะเชิงเทราเปิดช่องกลับรถเพิ่มหนึ่งช่องในช่วงระหว่างถนนคลอง 20 และขอป้ายห้ามจอดในบริเวณไหล่ทางที่กลับรถ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในอนาคต

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *