สิ่งแวดล้อม

กรมอุทยานฯ สั่งรื้อภายใน 30 วัน เตรียมชง ให้ปปง.ยึดทรัพย์ โรงแรมสุดหรู “พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท” จังหวัดกาญจนบุรี

1 กันยายน  63 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เปิดเผยว่าตามนโยบาย ของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ให้ดำเนินการ เด็ดขาด กับนายทุนผู้บุกรุกป่า

จากนโยบายดังกล่าว วันนี้ตนเอง และนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จำนวน 10 นาย ได้เดินทางมาติดป้ายประกาศคำสั่งตามมาตรา 35 ( 2) พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ฉบับใหม่ พ.ศ.2562 ณ.บริเวณ โรงแรม “พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท” โรงแรมสุดหรูชื่อดัง จังหวัดกาญจนบุรี รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างราคาประมาณ 40 ล้านบาท
โดยมีนางสาวณฐิสิณี เต็งเที่ยง เป็นเจ้าของปลูกสร้างโรงแรมดังกล่าว บุกรุกอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เนื้อที่ 2ไร่ 3 งาน 8 ตารางวา ริมเขื่อนวชิราลงกรณ หมู่ 1 ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยให้นางสาวณฐิสิณีฯ รื้อถอนโรงแรมดังกล่าวไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนไม่ยอมรื้อถอนภายในเวลาที่กำหนด มีโทษจำคุก 1 ปี ถึง 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 3 แสนบาท หรือทั้งจำและทั้งปรับ และปรับรายวันอีกวันละ 1 หมื่นบาท จนกว่าจะรื้อถอนเสร็จ และจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนให้กับทางราชการเป็นจำนวนเงิน 882,300 บาท
และจะต้องถูกยึดทรัพย์นับแต่มีการเปิดบริการโรงแรมดังกล่าวตามมาตรา 3 (15) ตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินพ.ศ. 2542 ในการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันมีลักษณะเป็นการค้า อีกด้วย
นายนิพนธ์ฯ ยังเปิดเผยต่อไปว่า สืบเนื่องมาจากในคดีนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้แจ้งความดำเนินคดี นางสาวณฐิสิณีฯเจ้าของโรงแรมดังกล่าว ไปเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 ในข้อหาบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโดยมิได้รับอนุญาต
ต่อมาศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาฎีกาที่ 2749/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้มีคำพิพากษาว่า จำเลย นางสาวณฐิสิณี ฯ เจ้าของโรงแรมดังกล่าว มีความผิดฐานบุกรุก ยึดถือ ครอบครอง ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมโดยมิได้รับอนุญาต ให้ลงโทษ จำคุก 6 เดือน และปรับ 20,000 บาท โทษจำคุก ให้รอการลงโทษไว้ มีกำหนด 2 ปี คดีอาญาถึงที่สุด
สำหรับคดีแพ่ง ศาลฎีกา ได้มีคำพิพากษาที่ 9984/2560 ให้จำเลยนางสาวณฐิสิณีฯเจ้าของโรงแรมดังกล่าว ชดใช้ค่าเสียหายสิ่งแวดล้อม ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นจำนวนเงิน 1 แสนบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คดีแพ่งถึงที่สุด
ส่วนในคดีปกครอง ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งที่ คส.44/2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557ไม่รับคำร้องอุทธรณ์คำสั่งผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีของผู้ฟ้องคดีนางสาวณฐิสิณีฯเจ้าของโรงแรมดังกล่าว ออกจากสารบบความ คดีปกครอง ถึงที่สุด
ต่อมาวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 นางสาวณฐิสิณี ฯ เจ้าของโรงแรมดังกล่าวได้ทำบันทึกตกลงยิมยอมรื้อถอนโรงแรม “พรไพลิน ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท” ด้วยตนเอง แต่ได้รื้อถอนไปเพียงบางส่วน
ต่อมาวันที่ 19 สิงหาคม 2563 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ตรวจสอบการรื้อถอน พบว่า อาคารที่เป็นโรงแรมสุดหรู จำนวน 60 ห้อง ราคาห้องละ1,200 -5,500 บาท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ยังเปิดบริการอยู่ ไม่ได้มีการรื้อถอนตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม เห็นว่าประกาศคำสั่งรื้อถอนอาคาร เป็นวิธีสบัญญัติ เจ้าพนักงานสามารถประกาศให้รื้อถอนอาคารได้ทั้งตามกฎหมายเก่า และกฎหมายใหม่ เทียบเคียงฎีกาที่ 334/2525 หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ฉบับใหม่ มาติดป้ายประกาศคำสั่งรื้อถอนโรงแรมฯดังกล่าว ใหม่ ในวันนี้
และหากครบกำหนดแล้ว ยังไม่รื้อถอน ทางอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จะดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาฝ่าฝืนประกาศคำสั่งโดยทันที และส่งเรื่องให้ ปปง.ยึดทรัพย์ พร้อมกับเข้ารื้อถอนโรงแรมดังกล่าว เพื่อนำพื้นที่ของนางสาวณฐิสิณีฯนายทุนเจ้าของโรงแรมดังกล่าว มาฟื้นฟูเป็นป่าตามธรรมชาติดังเดิมต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *