www.plewseengern.com,  วัฒนธรรม,  สาธารณสุข

วธ.ประกาศข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ Work From Home เหลื่อมเวลาการทำงาน ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

วันที่ 14 เมษายน 2564 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะนี้ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ออกประกาศชัดเจนว่า

หากพบข้าราชการ เจ้าหน้าที่คนใดติดเชื้อไวรัสโคนา 2019 ต้องเร่งส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาล พร้อมกับแจ้งไทม์ไลน์ตามความจริง

ส่วนคนที่ร่วมงานที่มีความเสี่ยงสูง สัมผัสใกล้ชิด และมีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยการเข้ารับการตรวจหาเชื้อ ทำการกักตัวและหลีกเลี่ยงการสัมผัสบุคคลอื่นเป็นเวลา 14 วัน และให้รายงานอาการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ในทุกวัน ทั้งนี้ หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าติดเชื้อ ให้แจ้งต่อผู้บังคับบัญชาทราบ และไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการตรวจทันที

ปลัด วธ. กล่าวต่อไปว่า ล่าสุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอความร่วมมือภาครัฐ  Work From Home เต็มขีดความสามารถไปจนถึง 30 เมษายน 2564 นั้น

เพื่อเป็นการลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) วธ.ได้ให้หน่วยงานใน วธ. ดำเนินการลดความแออัด และเหลื่อมเวลาการทำงาน ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ (Work from home) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ขอให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ Work from home  อย่างเข้มงวด และปฏิบัติตามมาตรการของการะทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เดินทางออกนอกพื้นที่เท่าที่จำเป็น งดร่วมกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก ใช้เทคโนโลยีในการทำงานแม้อยู่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิดแต่การขับเคลื่อนงานวัฒนธรรม ยังคงเดินหน้าต่อไป

“บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านหรือ Work From Home ต้องรายงานตัวต่อผู้บังคับบัญชาและสามารถติดต่อประสานงานได้ตลอด

นอกจากนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานขอความร่วมมือผู้มาติดต่อราชการก่อนเข้ามาในอาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรมและอาคารของแต่ละหน่วยงาน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอด ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการ” ปลัด วธ. กล่าว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *