การศึกษา,  ดิจิทัล,  สาธารณสุข,  เทคโนโลยี

เครือรพ.พญาไท-เปาโล จับมือจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ลุยหลักสูตร ‘X10 Hybrid Learning’ ต่อยอดความรู้ในมิติใหม่ยกระดับธุรกิจเฮลท์แคร์ก้าวทันยุคดิจิทัล-ยุคนิวนอร์มอล

นายอัฐ ทองแตง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล เปิดเผยว่า เครือรพ.พญาไท-เปาโล ประสบความสำเร็จด้าน Digital Learning Transformation มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยตามความสนใจทุกที่ทุกเวลา สอดรับกับการมาถึงของยุคการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านดิจิทัล (Digital Disruption) มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว

การแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นเหมือนบททดสอบ Digital Transformation ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรและบุคคลากรของกลุ่มเครือรพ.พญาไท-เปาโล พร้อมรับมือกับโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ปี 2561 เครือรพ.พญาไท-เปาโล บุกเบิกการเรียนออนไลน์ในรูปแบบ Hybrid Learning Platform ผ่านแอพพลิเคชั่น CILA เปิดสอนหลักสูตรแรก คือ 4D Hybrid Learning Platform ที่เน้นเรื่อง Design Thinking

นอกจากนี้ ยังมีหลักสูตรการฝึกอบรมด้านคลินิกและการพัฒนาทักษะวิชาชีพกว่า 20 หลักสูตร พร้อมฟังก์ชั่นห้องสมุดออนไลน์ กิจกรรมการตลาดและข่าวสารองค์กร เพื่อให้พนักงานก้าวทันสถานการณ์ความเป็นไปของทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โดยตลอดระยะเวลา 3 ปี มีพนักงานสนใจเข้าเรียนหลักสูตรต่างๆ รวมกว่า 3,000 คน นำมาซึ่งผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์ การบริการ และความคิดใหม่ๆ ในการบริหารจัดการธุรกิจและการแก้ปัญหาให้กับองค์กรและลูกค้าผู้ใช้บริการ ถือเป็นผลสำเร็จในการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ ที่บุคลากรสนใจใช้เทคโนโลยีใหม่ในการเข้าถึงกระบวนการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง

สำหรับปี 2563 เครือรพ.พญาไท-เปาโล ต่อยอดความสำเร็จสู่การเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด และตอกย้ำเป้าหมายขององค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ CBS Academy สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศในด้านบริหารธุรกิจจากการจัดอันดับของ QS World University Rankings และได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจจากหลายองค์กรในระดับนานาชาติ เช่น AACSB EPAS EQUIS เป็นต้น

และเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์หลักสูตร X10 Hybrid Learning หลักสูตรธุรกิจที่จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรภายในโรงพยาบาล ให้พร้อมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง กระทบต่อการดำเนินธุรกิจและวิถีการใช้ชีวิตของทุกคน โดยอาศัยหลักการ New S-curve เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

ทั้งในรูปแบบของสินค้าและบริการ อันจะนำไปสู่การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันในยุค Digital Disruption สร้างความยั่งยืนให้กับองค์กรและขับเคลื่อนธุรกิจเฮลท์แคร์ไทยให้เติบโตในระดับโลก

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า


ณ เวลานี้ นับว่าคณะบัญชีฯ จุฬาฯ เป็นต้นแบบของสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีความพร้อมสูงสุดสำหรับยุคดิจิทัล ด้วยการวางรากฐานและพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพไว้ล่วงหน้า เป็นที่มาของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนครั้งใหญ่ ภายใต้โมเดล CBS Lifeline Learning ที่มากกว่าการเชื่อมระบบการเรียนออฟไลน์กับออนไลน์เข้าด้วยกัน ให้เกิดการเรียนรู้ในทุกที่ของชีวิต ส่งเสริมความคิดการเรียนที่ไร้ขีดจำกัด มุ่งสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ให้มีความกระหายใคร่รู้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น และเป็นโมเดลการเรียนรู้ยุคใหม่ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับโลก โดยการเรียนโมเดลใหม่ที่ไม่จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียน ยังเอื้อให้คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เชิญบุคคลชั้นนำนอกสถาบันร่วมเป็นวิทยากร เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่หลากหลายและไม่ไร้ขีดจำกัดยิ่งขึ้น

สำหรับความร่วมมือกับเครือรพ.พญาไท-เปาโลนั้น สอดรับกับโมเดล CBS Lifeline Learning Approach โดยหลักสูตร X10 Hybrid Learning คณะบัญชีฯ จุฬาฯ เตรียมคณาจารย์ชั้นนำของสถาบันผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจเฉพาะด้านร่วมเป็นวิทยากร

จุดเด่นของหลักสูตร X10 Hybrid Learning นอกจากการสอนทฤษฎีทางธุรกิจแล้ว ยังมุ่งเน้นไปที่การกระตุ้นวิธีคิดรูปแบบใหม่ให้กับบุคลากรในเครือรพ.พญาไท-เปาโล ได้มีทักษะในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *