การเมือง

ราเมศ ย้ำ อำนาจ ส.ว.ต้องทบทวน เร่งตั้ง สสร.

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าพรรคมีหลักการชัดเจนในการแก้รัฐธรรมนูญ ขณะที่พรรคไปชี้แจงต่อ กมธ. วิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นอำนาจ ส.ว.ก็เป็นประเด็นสำคัญหนึ่งที่นำเสนอไป ว่าควรมีการแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มา รวมถึงอำนาจและหน้าที่ ที่ควรมีเฉพาะการกลั่นกรองกฎหมาย เมื่อไม่ได้มีที่มาจากประชาชนก็ไม่ควรที่จะมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรี

และท้ายที่สุดหลายฝ่ายก็เรียกร้องให้มีการตั้ง สสร. เพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ ทิศทางแต่ละพรรคก็ตรงกัน จึงควรเร่งให้ มี สสร. ให้เร็วที่สุด เพื่อมายกร่างรัฐธรรมนูญ

อำนาจของ ส.ว.ให้เลือกนายก ไม่มีใครเห็นด้วย แต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่ปัจจุบัน เช่นเรื่องสิทธิและเสรีภาพ เรื่องถ่วงดุลการตรวจสอบการทุจริตที่ได้ตกหล่นไปไม่มีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นเช่นกัน การตั้งต้นโดยการคลอด สสร. ให้เร็วที่สุด แล้วนำทุกเรื่องไปจัดการในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ คือแนวทางที่มุ่งผลสำเร็จได้มากที่สุด

ที่ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์บางคนได้ออกมาบอกว่านายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคได้ออกมาพูดเรื่องอำนาจ ส.ว.จึงต้องลงชื่อร่วมกับพรรคอื่นในการแก้ มาตรา 272 นั้น เรื่องนี้ที่ผ่านมาหัวหน้าพรรคไม่เห็นด้วยกับอำนาจหน้าที่ของ ส.ว.มาตั้งแต่ต้น และเป็นสาระหลักในการขอแก้รัฐธรรมนูญ แต่ต้องยอมรับว่าการยื่นแก้ครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะพรรคมี ส.ส.เพียง 52 เสียง

จึงมีความจำเป็นต้องหาแนวร่วมจากพรรคร่วมรัฐบาล ที่หลายพรรคก็เห็นตรงกันว่าเปิดประตูการแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อน รวมไปถึงการตั้ง สสร แล้วเรื่องที่มาและอำนาจหน้าที่ ของ ส.ว.ก็ไม่ได้ละเลยประเด็นนี้ ก็ตั้งใจไปดำเนินการในชั้น สสร. จึงเป็นที่มาของมติพรรคที่มีมติให้ยื่นเพียงร่างเดียว ส.ส.ในที่ประชุมก็เห็นด้วยเพื่อความเป็นเอกภาพและเพื่อเป็นไปตามมติพรรคโดยลงชื่อในร่างที่พรรคได้เสนอต่อที่ประชุม


ขณะนี้จึงขอเรียกร้องให้ทุกพรรคและทุกฝ่าย เร่งให้มี สสร. ให้เร็วที่สุด เพื่อไปดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญ เอาหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ เอาสิทธิชุมชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิอื่นๆ อีกมากมาย เอาหลักการถ่วงดุลการตรวจสอบการทุจริต เอาระบบเลือกตั้งที่เหมาะสม กลับคืนมา และเอาระบบ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรีออกไป ทุกฝ่ายควรตั้งยุทธศาสตร์ในการเดินสู่จุดหมายให้สำเร็จคือหลักการที่สำคัญที่สุด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *