สังคม

“จุติ ไกรฤกษ์” เปิดศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ ต้นแบบที่บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี

5 ก.ย. 63 เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ (Elderly Day Care) บ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์ชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

นายจุติ กล่าวว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ) จังหวัดนนทบุรี เป็นชุมชนต้นแบบที่มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง ซึ่งได้มีการจัดโครงการ Healthy Condo เพื่อดูแลสุขภาพผู้อยู่อาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมอย่างเป็นระบบ และลดปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นในพื้นที่ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. โดยมีโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นผู้ริเริ่มนำร่อง

นายจุติ กล่าวว่า ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดังกล่าวอย่างเต็มกำลัง การดำเนินโครงการดังกล่าว นับเป็นผลสำเร็จของนโยบายของรัฐบาลที่มาบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนงาน การร่วมมือกันทำให้ประสบความสำเร็จและจับต้องได้ ซึ่งเกิดจากภาคประชาชนที่เข้มแข็งและภาคราชการที่พร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จเสร็จสิ้น

ศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเป็นที่รองรับสังคมผู้สูงอายในอนาคตที่ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นหากมีการเตรียมการเช่นนี้มีการฝึกให้ทุกภูมิภาคได้สามารถนำไปขยายต่อได้จะดียิ่งขึ้น และหากสามารถจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กกลางวันไปด้วยในโครงการฯจะยิ่งดียิ่งขึ้น


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *