www.plewseengern.com,  สังคม,  สาธารณสุข

รมต.อนุชา นำคณะถวายสิ่งของสนับสนุนวัดราชบพิธ ช่วยเหลือพระสงฆ์ ชาวบ้าน ช่วงสถานการณ์โควิด-19

15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสัมฤทธิ์วิทยาการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเข้ากราบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทางวัดนำไปสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จึงทรงมีพระบัญชาให้วัดที่มีศักยภาพดำเนินการช่วยเหลือชุมชนและประชาชนผู้ประสบภัย

ปัจจุบันพบว่ามีหลายวัดที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน และแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ประชาชน วันนี้คณะจึงได้นำสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาร่วมสนับสนุน เพื่อนำไปแจกจ่ายยังวัดและชุมชนที่มีความต้องการ พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีความพร้อมและต้องการสนับสนุน สามารถนำสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคได้ยังวัดต่างๆ มั่นใจว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน ประเทศจะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาจทำให้พระสงฆ์มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อ เนื่องจากพระสงฆ์มีกิจนิมนต์ ต้องพบปะกับประชาชน และต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด จึงได้เปิดรับบริการถวายการฉีดวัคซีน COVID-19 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ให้กับพระสงฆ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ดังนี้

1. อายุมากกว่า60 ปีขึ้นไป
2. อายุน้อยกว่า 60 ปี แต่มีโรคร่วม 7 โรค
3. พำนักอยู่ในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ในกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ จะเริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2564 เป็นต้นไป พร้อมขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเสี่ยงเว้นระยะห่างพระสงฆ์ เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดจากประชาชนไปสู่พระสงฆ์

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *