www.plewseengern.com,  ประกันสังคม,  แรงงาน

รมว.แรงงาน สุชาติ เผยการตรวจเชิงรุกโควิด-19 ในกลุ่มแรงงานกว่าแสนคน ประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน ส่งเข้ารักษาตัวครบถ้วน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยมี พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ และนายจำลอง ช่วยรอด คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ฯ ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ให้การต้อนรับ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่พบว่ามีผู้ป่วยโควิด -19 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่สีแดง ซึ่งรัฐบาล ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญกับการควงคุมป้องกัน การแพร่ระบาดของโควิด -19

ผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จึงได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคม บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และโรงพยาบาล ในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคม ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ให้กับผู้ประกันตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ภายใต้โครงการ “แรงงาน…เราสู้ด้วยกัน” เป้าหมายเพื่อดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 โดยเพิ่มช่องทางบริการตรวจเชื้อให้กับผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ที่อยู่ในพื้นที่ในกรุงเทพฯ

คือที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดพื้นที่สีแดงนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง สมุทรสาคร และพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ ผมได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ในพื้นที่ เพื่อบูรณาการทำงานเชิงรุก พร้อมจัดรถโมบาย ตู้ตรวจโรค ไปตั้งยังสถานประกอบการให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อได้รับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ โควิด-19 เพื่อให้ทราบผล ภายใน 24 – 48 ชั่วโมง ซึ่งหากตรวจพบเชื้อก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมดูแลรักษาตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยลูกจ้าง ผู้ประกันตนในสถานประกอบการไม่ต้อง เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจ

นายสุชาติ กล่าวต่อไปว่า จากผลการการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งจุดตรวจและการเข้าไปตรวจ เชิงรุกในสถานประกอบการ ตั้งแต่เริ่มโครงการสามารถตรวจคัดกรองผู้ประกันตนไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 112,064 คน พบผู้ติดเชื้อ 2,790 คน คิดเป็น 2.49% ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ได้ดำเนินการประสานโรงพยาบาล และ Hospitel ซึ่งเป็นเครือข่ายสถานพยาบาลของสำนักงานประกันสังคมเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ติดเชื้อทั้งหมด ได้เข้ารับการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เป็นที่เรียบร้อย และครบถ้วนทุกคน

จากการดำเนินโครงการฯ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม สามารถช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คลี่คลายความแออัดจากการเข้ารับบริการตรวจคัดกรอง ลดการกระจายของโรค ป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในสถานประกอบ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ให้ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้กลับมาปกติสุขโดยเร็วที่สุด

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *