www.plewseengern.com,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง,  สิ่งแวดล้อม

รองฯ ประวิตร เผยการลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบ สั่งการเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชน 

8 กันยายน 2563 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าจากการได้ลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในพื้นที่กรุงเทพฯ ณ สำนักงานเขตบางกะปิ ได้มอบหมายให้กรมธนารักษ์ส่งมอบการดูแลคลองแสนแสบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการพัฒนาและการบริหารจัดการกรุงเทพมหานครพร้อมกับมอบให้กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่าร่วมพัฒนาฟื้นฟูคลองแสนแสบในระยะเร่งด่วนให้เป็นไปตามกฎหมายที่มีอยู่  รวมถึงมอบหมายให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ รองนายกรัฐมนตรีได้เร่งรัดให้ขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรุงเทพฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสั่งการให้กรมเจ้าท่าจัดการจราจรทางน้ำให้ปลอดภัยไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมกันทำงานอย่างจริงจัง เพื่อจะได้เป็นต้นแบบให้กับคลองอื่น ๆ ที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน อีกทั้ง ต้องสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนทราบ และร่วมมือตามแนวทางจิตอาสาด้วย เพื่อคุณภาพชีวิตและสุขอนามัยที่ดีของประชาชนทุกคน


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *