www.plewseengern.com,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม,  อาชญากรรม

FAKE NEWS!!! เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19

ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลประเด็น เรื่อง เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อลิงก์ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยระบุว่าเป็นของกระทรวงสาธารณสุข ทางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บไซต์เลียนแบบ ใช้ URL คล้ายกับเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยเปลี่ยนตัวอักษรจาก moph เป็น moqh หากหลงเชื่อกรอกข้อมูลสำคัญ อาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ นำข้อมูลไปใช้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข ได้ที่เว็บไซต์ https://www.moph.go.th หรือสอบถาม โทร 0-2590-1000

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *