www.plewseengern.com,  การเมือง

ยื่นแล้ว! 99 ผู้แทนราษฎร จากพรรคก้าวไกล พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคอื่นๆ รวม 13 พรรค ลงชื่อในญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 และยื่นให้แก่ประธานสภาแล้วในช่วงบ่าย

โดยพรรคก้าวไกล สานต่อภารกิจอนาคตใหม่ มุ่งปิดสวิตช์ ส.ว. เอาอำนาจแปลกปลอมออกไปจากระบอบประชาธิปไตย ซึ่งการแก้ไขมาตรา 272 นี้ คือการตัดอำนาจ ส.ว. ไม่ให้มีอำนาจร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในอนาคต

อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลยังคงรณรงค์และผลักดันให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาร่วมกันปิดสวิตช์ ส.ว. ให้สำเร็จลุล่วงในทุกด้าน ไล่ตั้งแต่มาตรา 269-271 ซึ่งบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของ ส.ว. ชุดปัจจุบัน (ที่มาจากการสรรหาของคณะรัฐประหาร) และอำนาจหน้าที่ในการควมคุมการทำงานของรัฐบาลและการปฏิรูปประเทศให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (ที่ถูกกำหนดในสมัย คสช.)

โดยการปิดสวิตช์ ส.ว. นี้ พรรคก้าวไกลสนับสนุนให้ทำควบคู่ไปกับการแก้ไขมาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *