www.plewseengern.com,  กลาโหม

ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมแม่ทัพ ชมการฝึก FTX

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วย แม่ทัพภาคที่ 1, 2 และ 3 ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคสนาม สำหรับการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ประจำปี 2563 ซึ่งกรมยุทธศึกษา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการฝึกและตรวจสอบการฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก ซึ่งได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2546

ในปีนี้ได้กำหนดแนวทางการใช้กำลังและรูปแบบการจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็วมาใช้ในการการฝึกเพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ

1 การฝึกกองพันพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว ของกองทัพภาค 1- 3 ขั้นตอนที่

2 การฝึกเป็นหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก

ซึ่งใช้พื้นที่การฝึก ณ สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพภาคที่ 2 อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งในปีได้ทำการทดสอบขีดความสามารถในด้านต่างๆ คือ

  • การเคลื่อนย้ายหน่วย
  • การปฏิบัติ ณ พื้นที่กองกำลัง
  • กระบวนการแสวงข้อตกลงใจทางทหาร
  • การฝึกปฏิบัติทางยุทธวิธี
  • การสับเปลี่ยน และการสับเปลี่ยนกำลัง
  • การฝึกการปฏิบัติด้วยกระสุนจริง

อีกทั้งยังมีการฝึกทั้งร่างกาย จิตใจ และสร้างองค์ความรู้อย่างครบถ้วน ตามคุณลักษณะหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก

พร้อมกันนี้ได้ส่งธงหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก ให้กับกองทัพภาคที่ 3 ในการฝึกครั้งต่อไป

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่สอง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *