การตลาด,  ประชาสัมพันธ์,  เกษตร,  เศรษฐกิจ

นายกรัฐมนตรีย้ำสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ชูวิสาหกิจชุมชน และ Young Smart Farmer เป็นกลไกเสริมรากฐานเศรษฐกิจไทยมีความแข็งแรง

18 ส.ค. 63 เวลา 08.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พร้อมร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมการจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดํารงไว้ ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” จังหวัดอุทัยธานี ประจําปี 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจลายผ้าไทยและชื่นชมลายผ้าทอพื้นเมืองที่มีลายเป็นอัตลักษณ์ จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาลวดลายผ้าให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมถึงนำผ้าทอมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ร่วมสมัย ตรงกับความต้องการของตลาด

นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ได้นำเสนอตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดอุทัยธานี จากกลุ่มผ้าทอโสดาและกลุ่มผ้าทอพื้นเมือง ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลปะผ้าถิ่น ดํารงไว้ ในแผ่นดินอุทัยธานี “อุทัยธานี ของดีอยู่ที่ผ้า” จังหวัดอุทัยธานี ประจําปี 2563 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 13 ก.ย. 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดอุทัยธานี

จากนั้น นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 และรวมพลคนเกษตรสร้างชาติ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Premium to fly จากเกษตรกรไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนายกระดับสินค้าเกษตรและแสดงศักยภาพในการผลิตสินค้าเกษตร จากตลาดท้องถิ่น ตลาดภูมิภาค สู่ตลาดต่างประเทศและตลาดออนไลน์

ควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่าย Young Smart Farmer เพื่อให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาทำการเกษตร เป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปภาคการเกษตรในอนาคต

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังให้ความสนใจ “กล้วยบิสกิตกล้วยน้ำว้า สอดไส้แยมมะกรูด” โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำพริกไร้สารกันบูด และ พืชทางเลือกใหม่ “อะโวคาโด” Product Premium พร้อมแนะนำเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ให้สร้างความเข้มแข็ง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในห่วงโซ่เกษตร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการเห็นเกษตรไทยแข็งแรง


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *