www.plewseengern.com,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  วัฒนธรรม

พล.อ.ประวิตร รักษามรดกไทย ไว้ให้ลูกหลาน ประชุม คกก. สั่งเร่งโครงการ อนุรักษ์/พัฒนา กรุงรัตนโกสินทร์/เมืองเก่า สืบสานวัฒนธรรม/วิถีชีวิต ส่งเสริมการท่องเที่ยว รองรับฟื้นฟูเศรษฐกิจ

9 ก.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม. ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

ที่ประชุม ได้มีการพิจารณาโครงการที่สำคัญ เพื่อเร่งขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ของจังหวัดต่างๆ ตามแผนงานซึ่งมีความคืบหน้า อย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้คณะกรรมการฯได้ให้ความเห็นชอบ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวังหลัง เขตบางกอกน้อยตรงข้ามกรุงรัตนโกสินทร์ ระยะทางประมาณ 550 ม.

และเห็นชอบโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานพิพิธภัณฑ์ และอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของรัฐ โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทสภาพแวดล้อมที่มีชุมชนและโบราณสถานตั้งอยู่บริเวณโดยรอบ และเห็นชอบการปรับปรุงท่าเรือโดยสารท่าเตียน และท่าช้าง ภายใต้โครงการปรับปรุงท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งได้เห็นชอบโครงการแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนา บริเวณเมืองเก่าได้แก่ เมืองเก่าจันทบุรี ,เมืองเก่าสตูล ,เมืองเก่าลพบุรี และเมืองเก่าบุรีรัมย์


พล.อ.ประวิตร ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ และพัฒนาสถานที่ต่างๆทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่าต่างๆ ทั่วประเทศ โดยกำชับให้คณะกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนแผนงานให้มีความคืบหน้า อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำนึงถึงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสะท้อนถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เพื่อสืบสานความเป็นไทยไว้เป็นมรดกให้แก่ลูกหลาน ได้มีความภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ทั้งนี้ยังสามารถใช้เป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจของประเทศ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

พล.อ.ประวิตร ยังได้ขอให้ ทส. ,วธ. ,กทม. และจังหวัดที่มีเมืองเก่าได้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ ให้ประชาชนเห็นคุณค่าโบราณสถาน ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐ ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชน ได้ให้การสนับสนุนโครงการที่ผ่านความเห็นชอบแล้ว ควบคู่กันไป เพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีความยั่งยืน ตลอดไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *