www.plewseengern.com,  แรงงาน

รมช.แรงงาน ขับเคลื่อนนโยบาย สร้าง–ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ ปั้นช่างแอร์คุณภาพ รับไลเซนส์

วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนางสาวจรรยาพร สุนทรวสุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยมีนายวิชัย ผิวสอาด รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับนายสุรชัย วงศ์สวัสดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค เป็นพยานในการลงนามศาสตราจารย์ นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวว่า

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ความสำคัญและเน้นย้ำการทำงานในรูปแบบประชารัฐ บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การบริการประชาชนมีประสิทธิภาพและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงเป็นการทำงานตามแนวโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนการทำงานตามแนวทาง สร้าง-ยก-ให้ รวมไทยสร้างชาติ เพื่อสร้างแรงงานคุณภาพ และยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานด้วย

รมช.แรงงาน กล่าวต่อว่า จากรายงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพบว่า ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมแม็กและช่างเชื่อมทิก เป็นสาขาอาชีพที่ต้องดำเนินการโดยผู้มีความรู้ความสามารถที่ผ่านการประเมินและได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (License) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อเป็นการการันตีฝีมือและยกระดับอาชีพเหล่านี้ให้เป็นอาชีพที่สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ และเพิ่มความปลอดภัยต่อสาธารณะ เช่นเดียวกับสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ต้องดำเนินการโดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถที่ได้ประกาศไปแล้ว

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและสาธารณะเป็นไปตาม พ.ร.บ.ดังกล่าว กพร. จึงร่วมกับบริษัท อีมิแน้นท์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งบริษัท มุ่งเน้นพัฒนาช่างเครื่องปรับอากาศ ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการผลิตกำลังคนในสาขานี้ เป็นตัวอย่างของสถานประกอบกิจการชั้นนำที่ตระหนักถึงคุณภาพการให้บริการความปลอดภัย และการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพช่างเครื่องปรับอากาศ โดยในครั้งนี้จะเป็นความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนด้านความปลอดภัย Safety Thailand ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถช่างเครื่องปรับอากาศ ซึ่งบริษัท และเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศดูแล มีบุคลากรสาขาอาชีพนี้อยู่จำนวนมาก


ปัจจุบัน มีช่างจากบริษัทและเครือข่ายทั่วประเทศผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 669 คน เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ ซึ่งหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี

“นอกจากนี้ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังร่วมกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกหลายสาขาในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้บริการประชาชน อีกทั้งผลักดันสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีใบอนุญาตเท่านั้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น และลดอุบัติเหตุต่างๆ ลงได้” รมช.แรงงาน กล่าวทิ้งท้าย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *