www.plewseengern.com,  ดิจิทัล,  มหาดไทย,  อาชญากรรม

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วม กสทช.-ไอเอสพี –โอเปอเรเตอร์ บูรณาการเร่งออกมาตรการแก้ปัญหาพนันออนไลน์

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) แถลงข่าวผลการประชุมหารือแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์ระหว่าง กสทช. กับไอเอสพี และโอเปอเรเตอร์ทุกราย

เพื่อหาแนวทางความร่วมมือแก้ปัญหานี้ที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวาง

โดยเฉพาะในยุคที่การพนันออนไลน์เข้าถึงเหยื่อได้ง่ายขึ้น และสร้างความเสียหายรุนแรงขึ้นผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 กระทรวงดีอีเอส ตระหนักถึงปัญหาการพนันออนไลน์มีผลกระทบมากมาย ทั้งต่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงสร้างความเดือดร้อนแก่คนในครอบครัว ด้วยเหตุนี้ ได้หารือกับท่าน ผบ.ตร. (พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา) และ ผอ.ศปอศ.ตร. (พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข) ในการปราบปรามและทำการสืบสวนจนนำไปสู่การจับกุม

โดยรัฐมนตรีฯ กล่าวย้ำว่า “การแก้ไขปัญหาพนันออนไลน์ ต้องมีการบูรณาการเพื่อร่วมกันออกมาตรการในการแก้ไขปัญหา ปัจจุบันการพนันออนไลน์ถือเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4 ทวิ และผู้ที่ทำการโฆษณาหรือชักชวนผู้อื่นเล่นพนัน มีความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน และมีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (แก้ไข พ.ศ. 2560) มาตรา 20 (3) อย่างไรก็ตาม เนื่องจากปัจจุบัน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในมาตรา 20 ไม่ได้ให้อำนาจกระทรวงในเรื่องนี้ แต่ระบุให้ต้องมีหน่วยงานอื่นต้องมาแจ้งความก่อน และบทลงโทษต้องใช้กฎหมายอื่นมาประกอบ”


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *