www.plewseengern.com,  มหาดไทย,  สภาพอากาศ-พายุ-น้ำท่วม-ภัยแล้ง

ปภ.รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย ดินสไลด์ 23 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

10 ก.ย. 63 เวลา 08.30 น. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ รวม 23 จังหวัด 74 อำเภอ 238 ตำบล 1,039 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,405 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างฟื้นฟูในทุกจังหวัด ทั้งนี้ ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทย และอ่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงปัจจุบัน (10 ก.ย. 63 เวลา 06.00 น.)

ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัยและดินสไลด์ในพื้นที่ 23 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา ลำปาง แพร่ ลำพูน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก สุโขทัย พิจิตร ตาก นครพนม สกลนคร กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี สระแก้ว สิงห์บุรี และภูเก็ต รวม 74 อำเภอ 238 ตำบล 1,039 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,405 ครัวเรือน มีผู้เสียชีวิต 4 ราย (น่าน 1 ราย ลำปาง 2 ราย สุโขทัย 1 ราย) ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วและอยู่ระหว่างฟื้นฟูในทุกจังหวัด


ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องสูบน้ำ และยานพาหนะให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น รวมถึงเร่งสำรวจและประเมินความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน (ทั้งบางส่วนและทั้งหมด) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ยุ้งข้าว พื้นที่การเกษตร สาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมโดยเร่งด่วน  เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ต่อไป

ท้ายนี้ ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทาง สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง   เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *