www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

สธ.ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคกก.อนามัยโลกภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอบโต้โควิด 19 ระดับภูมิภาค

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานประชุมทางไกลคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 73 ร่วม 11 ประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตอบโต้โรคโควิด 19 พร้อมหารือการบริหารจัดการบริการสุขภาพให้กับผู้ป่วยระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  เตรียมเข้าสู่ความปกติใหม่

10 กันยายน 2563  ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ อนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Committee (RC)) ครั้งที่ 73 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563

โดยมีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารระดับสูงจากประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  11 ประเทศ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมการประชุม ภายใต้หัวข้อ “COVID-19” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตอบโต้โรคโควิด 19 และเตรียมความพร้อมสู่ความปกติใหม่ (New normal)  พร้อมหารือเรื่องการบริหารจัดการบริการสุขภาพให้กับผู้ป่วยระหว่างการแพร่ระบาดของโรคโควิด19

นายอนุทิน กล่าวสุนทรพจน์ในการเปิดประชุมฯ ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นวิกฤตของประเทศไทยและทั่วโลก ขณะเดียวกันถือเป็นโอกาสในการดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ในการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยและเข้าถึงการให้บริการ

โดยประเทศไทยได้ให้ความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ทำให้ผู้ป่วยโควิด 19 เข้าถึงการบริการสุขภาพที่จำเป็น และพร้อมสนับสนุนข้อริเริ่มขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการเข้าถึงเครื่องมือในการตอบโต้กับโรคโควิด 19 (Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator) ซึ่งประกอบด้วยการพัฒนาวัคซีนยารักษาโรคและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการสร้างเสริมความเข้มแข็งของระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องมือดังกล่าว


อย่างไรก็ตามต้องดำเนินงานพร้อมกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติ

ด้าน Dr. Poonam Khetrapal Singh ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวชื่นชมระบบสุขภาพและหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยที่มีความเข้มแข็งและสามารถตอบสนอง ต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศแนวหน้าของโลกและภูมิภาคในด้านความมั่นคงด้านสุขภาพ ด้วยศักยภาพดังกล่าวทำให้ไทยสามารถจัดการกับโควิด 19 ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ ได้รับรองปฏิญญาของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่าด้วยเรื่องการตอบโต้โรคโควิด19 (South-East Asia Region Member States’ Declaration on “Collective response to COVID-19) โดยเน้นการสร้างความเข้มแข็งของการป้องกันและควบคุมโรคตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulations, 2005)

สำหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเป็นประจำทุกปี โดยมีประเทศสมาชิก 11 ประเทศ ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เมียนมา เนปาล อินเดีย อินโดนีเซีย ศรีลังกา และผู้บริหารระดับสูงจาก เกาหลีเหนือ ติมอร์-เลสเต และมัลดีฟส์ เวียนกันเป็นเจ้าภาพตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ โดยในปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ผ่านระบบทางไกลเป็นครั้งแรก

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *