www.plewseengern.com,  สังคม,  แรงงาน

“ไพลิน เทียนสุวรรณ” เยี่ยมชมโครงการฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ในชุมชนคลองบางปลากด สมุทรปราการ

นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ ส.ส. จังหวัดสมุทรปราการ เขต 7 ร่วมเยี่ยมชมโครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้สูงอายุในชุมชนและผู้ว่างงาน ณ ที่ทำการกำนันพิทยา (กำนันอ้อ) หมู่ 12 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ โดยโครงการดี ๆ นี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน สถาบันฝึกอบรมอาชีพ, สถาบันพัฒนาแรงงาน และกระทรวงแรงงาน จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชนในชุมชน ทั้งผู้สูงอายุและผู้ว่างงานให้มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับตนเอง ตามนโยบายของ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ซึ่งภายในโครงการได้มีการเรียนการสอนหลายอย่าง เช่น การสอนทำเค้กกล้วยหอมนึ่ง, การทำขนมชั้น และสอนทำเครื่องดื่มชากาแฟ สำหรับโครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องทดลองก่อนนำไปใช้กับพื้นที่ต่าง ๆ ต่อไป


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *