www.plewseengern.com,  ท่องเที่ยว & อาหาร,  สังคม

กฟผ. ผนึกกำลัง ททท. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมแถลงข่าวในงาน “พลังงานสร้างไทย กฟผ. สร้างพลังชุมชน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรอบเขตเขื่อนและโรงไฟฟ้า กฟผ. ทั่วประเทศ

โดยในปีนี้ กฟผ. จะนำร่องเส้นทางท่องเที่ยว 4 เส้นทาง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล จ.ตาก เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี และโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา รวมถึงสนับสนุนการจัดหาช่องทางการจำหน่ายสินค้าชุมชน พร้อมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมการขายให้แก่ชุมชนโดยกูรูแนวหน้าของไทย ณ อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *