www.plewseengern.com,  ยุติธรรม,  สังคม,  อาชญากรรม

ป.ป.ส. ร่วมหน่วยภาคีปฏิบัติการต่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด 23,140 แห่ง และดำเนินการลดความเดือดร้อนของประชาชนผ่านสายด่วน 1386 รวม 16,148 เรื่อง เพื่อลดพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ 14 กันยายน 2563 พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายของสำนักงาน ป.ป.ส. เปิดเผยถึงผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่มุ่งเน้นการลดความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจากปัญหายาเสพติด

โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดเป้าหมายดำเนินการต่อหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข้อมูลว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติดทั่วประเทศรวม 23,140 แห่ง ซึ่งได้มีการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง และกองทัพ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 11 เดือน ดำเนินการแล้วกว่าร้อยละ 94 เชื่อมั่นอีก 1 เดือนดำเนินการได้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน

พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ปปส.ภาค 1 – 9/ ปปส.กทม. และสำนักปราบปรามยาเสพติด ประสานการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง “เปิดปฏิบัติการชุมชนสีขาวสร้างสุข” โดยมีเป้าหมาย 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 สิงหาคม 2563 สรุปผลการดำเนินการได้ดังนี้

1. ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ จุดสกัดแล้ว 21,799 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 5,658 ตำบล 897 อำเภอ ทั่วประเทศ สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 36,652 ราย ในจำนวนดังกล่าวเป็นข้อหาสำคัญคือ ผลิต นำเข้า/ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย รวมถึงสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ร้อยละ 39

2.ยึดของกลางยาบ้า 55 ล้านเม็ด ไอซ์ 4,485 กิโลกรัม กัญชาแห้ง 7,026 กิโลกรัม เฮโรอีน 71 กิโลกรัม น้ำต้มกระท่อม 118,503 ลิตร พืชกระท่อม 8,347 กิโลกรัม คีตามีน 42 กิโลกรัม ฝิ่น 20 กิโลกรัม ต้นกัญชา 1,998 ต้น ต้นกระท่อม 594 ต้น และยาแก้ไอ 3,336 ขวด

3.นำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัด 4,643 คน และจับผู้กระทำความผิดในคดีอาญาอื่น ๆ 203 ราย ยึดอาวุธปืน 315 กระบอก และกระสุนปืน 1,536 นัด และยึดอายัดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 60 ล้านบาท

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวอีกว่านอกจากการดำเนินการต่อหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้เปิดรับข้อร้องเรียนของประชาชนในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชม. ได้รับแจ้งรวม 16,148 เรื่อง ได้ดำเนินการแล้ว 13,173 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.6

ซึ่งในจำนวนดังกล่าวเป็นการแจ้งเบาะแสเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 66 ราย สามารถจับดำเนินคดีแล้ว 25 ราย ที่เหลืออยู่ระหว่างการสืบสวน และในส่วนที่มีพยานหลักฐานไม่เพียงพอ สำนักงาน ป.ป.ส. จะประสานหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวเพื่อสอดส่องดูแล เฝ้าระวังพฤติการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป


พ.ต.ต. สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวเพิ่มในตอนท้ายว่า ปฏิบัติการ 1386 ชุมชนสีขาวสร้างสุข ได้ดำเนินการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ลดพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด และสร้างให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล

ดังนั้น หากพบเห็นเบาะแสยาเสพติด ขอให้แจ้งมาที่สายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386 ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทุกข้อมูลของผู้แจ้งจะถูกเก็บเป็นความลับ และได้รับการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน และพี่น้องประชาชนที่ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ปลอดภัยจากยาเสพติด

Save Zone, No New Face พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย “สมัครใจเข้าบำบัด ไม่เสียประวัติ ไม่มีความผิด” แจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน ป.ป.ส. โทร. 1386
Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *