www.plewseengern.com,  การคลัง,  การเงิน

นรม. ย้ำความจำเป็นในการจัดทำแผนงานและกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของภาครัฐเพื่อให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดและมากที่สุด

นรม. ย้ำความจำเป็นในการจัดทำแผนงานและกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของภาครัฐเพื่อให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดและมากที่สุด หวังสร้างความเท่าเทียมทางโอกาสและความเป็นธรรมทางกฎหมาย

14 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมอบรางวัลแก่ 20 หน่วยงาน ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ยกย่องและเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นต่อไป

โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายดิสทัต  โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง คณะผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเข้าร่วม

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัลความตอนหนึ่งว่า  รางวัลการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง ถือเป็นรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน ด้วย ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการบริหารจัดการการเงินการคลัง  ตั้งแต่การจัดทำแผนงานและกระบวนการการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนของภาครัฐที่มีความจำเป็นเพื่อให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุด ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส  ตรวจสอบได้  และถูกต้องตามกฎหมาย

นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า การเบิกจ่ายเป็นสิ่งสำคัญ ฉะนั้นกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการทำงานคู่ขนาน แผนงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 63 -64 ก็มีอยู่แล้ว แต่จะทำอย่างไรให้มีการจ่ายเงินเร็วขึ้น อาทิ เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติแล้ว ก็ต้องหามาตรการที่เหมาะสมและทำงานคู่ขนานไปกับหน่วยจ่ายงบประมาณ แต่ต้องถูกกฎหมายทั้งหมด เพื่อสร้างความคุ้มค่าให้กับประชาชน


เนื่องจากปัจจุบันมีการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย แอพพลิเคชันต่าง ๆ รวมทั้งการใช้ Big Data เป็นฐานข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่สุด  รัฐบาลมีมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ ทั้งการพัฒนาระบบการจ่ายเงินตรงให้กับประชาชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ประเทศไทยจะก้าวหน้าอย่างมั่นคงด้วยความร่วมมือ ความเข็มแข็งของทุกคนในการบูรณาการความคิด การบริหารจัดการที่ดีในทุก ๆ ด้าน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มอบนโยบายดูแลเรื่องของเศรษฐกิจในภาพรวม

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังเผยคำกล่าวของนายกรัฐมนตีภายในงานว่า ประเทศจะเดินหน้าด้วยความเชื่อใจไว้ใจซึ่งกันและกัน เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งหมายรวมถึงความเท่าเทียมทางโอกาสและความเป็นธรรมทางกฎหมาย ด้วย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *