www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

“หมออนามัย” ช่วยเฝ้าระวังการระบาดโควิดระลอก 2 ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการ “วันหมออนามัยแห่งชาติ” ปี 2563 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์โรคโควิด 19 ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ เพื่อช่วยเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2 ในชุมชน

14 กันยายน 2563 ที่โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการวันหมออนามัยแห่งชาติเนื่องในวันหมออนามัย ภายใต้แนวคิด “รวมพลังหมออนามัย ชวนคนไทยสร้างสุขภาพดีวิถีใหม่ ปลอดภัย Covid-19 อย่างยั่งยืน”เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน โดยมีนักสาธารณสุขชุมชน หมออนามัย และบุคลากรสาธารณสุขจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 600 คน

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชนหรือหมออนามัย เป็นบุคคลสาธารณสุขที่สำคัญใกล้ชิดประชาชนที่สุด ทำงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และหน่วยงานในชุมชน เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการควบคุม การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 โดยทำงานควบคู่กับ อสม.ทุกขั้นตอน ให้องค์ความรู้แก่ อสม. และเคาะประตูบ้าน ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มข้น  ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโรคของประชาชนได้เป็นอย่างดี จนได้รับคำชื่นชมจากนานาประเทศทั่วโลก


ดร.สาธิต กล่าวต่อว่า “วันหมออนามัยแห่งชาติ” ตรงกับวันที่ 14 กันยายน ของทุกปี เป็นการรำลึกถึงความดีงามของหมออนามัยที่ดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชนห่างไกลมาอย่างยาวนาน ในสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา จะสำเร็จไม่ได้เลย หากปราศจากหมออนามัยผู้เป็นเบื้องหลังที่สมบูรณ์แบบ ขอชื่นชมทุกท่านที่มุ่งมั่น ตั้งใจและเสียสละต่อสังคม มีความรับผิดชอบต่อประชาชนในพื้นที่ นี่คือความสำเร็จของประเทศไทย

ทั้งนี้ การจัดการประชุมวิชาการ “วันหมออนามัยแห่งชาติ” นี้ เป็นการจัดขึ้นครั้งแรก เพื่อให้เครือข่ายนักสาธารณสุขชุมชนร่วมกันกำหนดทิศทางและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อดูแลประชาชนและทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างเข้มแข็ง ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม อาทิ การนำเสนอผลงานวิชาการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน การวิจัยและถอดบทเรียนการควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชน เวทีเสวนาแนวทางควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนอย่างยั่งยืน และการจัดนิทรรศการแสดงผลงานฯ ของ รพ.สต.ในภูมิภาคต่างๆ

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *