www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

สธ. เผยกรณีการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นการสุ่มตรวจในประชากรกลุ่มเสี่ยง

กระทรวงสาธารณสุข เผยโครงการสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา อาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ชี้โครงการนี้เป็นการสุ่มตรวจเพื่อเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

14 กันยายน 2563 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าการตรวจโควิด 19 ในสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่อาจ
ไม่เข้มงวดหรือไม่ได้ตรวจอย่างจริงจัง นั้น

จากการตรวจสอบในเบื้องต้น พบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในพื้นที่จังหวัดสงขลา น่าจะเกิดจากปัญหาการสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จึงเป็นเหตุทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชน

โดยจากการตรวจสอบข้อมูลกับพื้นที่พบว่าในช่วงเดือนมิ.ย.–ส.ค. 63 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการสุ่มตรวจแรงงานต่างด้าวในจ.สงขลา จำนวน 483 ตัวอย่าง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด โดยเก็บตัวอย่างตรวจจากน้ำลาย ในประชากรกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

อ.สะเดา 110 ตัวอย่าง อ.บางกล่ำ 100 ตัวอย่าง อ.สิงหนคร 103 ตัวอย่าง และ อ.หาดใหญ่ 170 ตัวอย่าง ผลตรวจทั้งหมดไม่พบเชื้อ ซึ่งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอร่วมกันดำเนินการ และประสานงานกับเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำโรงงานก่อนเข้าไปดำเนินการทุกครั้ง

พร้อมอธิบายแนวทางการสุ่มตรวจซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกขั้นตอน

สำหรับการสุ่มตรวจครั้งนี้เป็นการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในประชากรกลุ่มเสี่ยงหรือสถานที่เสี่ยงที่ต้อง เฝ้าระวัง โดยตรวจจากการเก็บตัวอย่างจากน้ำลายในประชากรกลุ่มตัวอย่าง เพื่อสร้างความมั่นใจด้านการป้องกันควบคุมโรคในระดับพื้นที่

ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องจากการศึกษาที่กรมควบคุมโรคได้เคยสุ่มตรวจในประชากรกลุ่มเสี่ยงต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 100,000 รายในช่วงเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา เพื่อประเมินความเสี่ยงในสถานประกอบการที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งผลการตรวจในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. นั้นตรวจไม่พบการติดเชื้อ


นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนินการในครั้งนี้ จะแตกต่างจากการตรวจหาเชื้อในกรณีพบผู้ป่วยหรือการค้นหาเชิงรุกดังเช่นในกรณีที่เกิดขึ้นในพื้นที่จ.ระยอง ซึ่งหากเป็นกรณีพบผู้ป่วยจะมีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกในผู้ที่มีความเสี่ยงทุกคน

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ได้มีการประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาแล้ว เพื่อให้สื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่เคร่งครัด และมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

จึงขอให้ประชาชนทุกคนเชื่อมั่นในระบบสาธารณสุขของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็งและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *