สังคม

สังสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่น 5

ดร.อัศวิน อิงคะกุล ปลื้มใจเพื่อนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รุ่น 5 อาทิ สุมิตรา วงศ์กำแหง, ประดับ ชินวรรโณ, อนงค์ ศรีวัฒนะชัย, อนงค์ ศรีวัฒนะชัย, ทูนใจ ศรีวังพล, วรรณพร วงศ์สรรคกร, สุมลมาลย์ เลขะกุล, สุรางค์ รักษาสัตย์ ที่มาเลี้ยงสังสรรค์และให้กำลังใจ ณ ห้องอาหารเปรมประชากร โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *