www.plewseengern.com,  การเมือง

“รวมพลังประชาชาติไทย” แถลงจุดยืน ไม่ร่วมลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญ

“เมื่อยังไม่มีข้อเท็จจริง หรือเหตุผลใดๆทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีข้อเสียหาย เลวร้ายประการใด เราจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องแก้ไข เพิ่มเติม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ในเวลานี้แต่อย่างใด”

นายทวีศักดิ์ ณ ตะกั่วทุ่ง หัวหน้าพรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทย, นายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ โฆษกพรรค และ ส.ส.พรรครวมพลังประชาชาติไทย, นางสาวจุฑาฑัตต เหล่าธรรมทัศน์ กรรมการบริหารพรรค และ ส.ส.พรรครวมพลังประชาชาติไทย, นายสุพล จุลใส ส.ส.พรรครวมพลังประชาชาติไทย, นายดนุช ตันเทอดทิตย์ กรรมการบริหารพรรค และ นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย นายทะเบียนพรรค ร่วมกันแถลงข่าวจุดยืนของพรรครวมพลังประชาชาติไทยในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ณ อาคารทูแปซิฟิค สุขุมวิท

โดยนายทวีศักดิ์ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญฉบับปี 2560 มีองค์ประกอบที่มุ่งหมายให้เกิดหลักนิติรัฐและนิติธรรม รวมทั้งกอบกู้วิกฤตของประเทศ โดยมีบทบัญญัติพัฒนาประเทศและมียุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งกฎหมายนี้ได้ผ่านการทำประชามติที่ใช้งบประมาณจำนวนมาก ซึ่งประชาชน 16.8 ล้านเสียง ยอมรับให้ใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญนี้ยังใช้มาได้3 ปีเศษ ยังไม่ปรากฎเป็นที่ประจักษ์ถึงปัญหาที่มาจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ หากมีเพียงนักการเมืองบางกลุ่มไม่พอใจ และไม่ได้รับผลประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้


ทางพรรครวมพลังประชาชาติไทย ได้มีการร่วมลงความเห็นว่าตอนนี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญเวลานี้ และพรรคได้มีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรค “ไม่ร่วมลงชื่อ” เสนอญัตติที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และอาสาปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รวมถึงการโหวตไม่เห็นด้วยในทั้ง3วาระของญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ และญัตติแก้ไขรายมาตราด้วย

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *