www.plewseengern.com,  ประชาสัมพันธ์,  สตรี-แฟชั่น,  เกษตร

กระทรวงเกษตรฯ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ไหมไทยเตรียมจัดงานใหญ่ “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่ 15” ปี 2563

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมหม่อนไหม เตรียมจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่ 15” ประจำปี 2563  อย่างยิ่งใหญ่ภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษกรมหม่อนไหม (10  ปีกรมหม่อนไหม) การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2563 ณอาคาร 6 – 7  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีพบกับนิทรรศการผลงาน 10 ปีกรมหม่อนไหม ผลงานประกวดผ้าไหมเส้นไหม ผลงานวิจัย และผลงานบูรณาการ กับทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมรวมถึงผลิตภัณฑ์หม่อนและไหมจากทั่วประเทศ

นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในโอกาสเป็นประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่ 15” ประจำปี 2563  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ด้วยพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานวัฒนธรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้คงอยู่กับปวงชนชาวไทย และเพื่อให้ผ้าไหมเป็นที่เลื่องลือสู่สากล ไหมไทยเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของชาวต่างชาติ พระองค์ทรงโปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงเพื่อรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย ที่เน้นแหล่งที่มาของวัตถุดิบ และกระบวนการผลิต และที่สำคัญผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานต้องผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมหม่อนไหมจึงจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย” ขึ้น เป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และทรงมีพระราชปณิธานในการอนุรักษ์งานด้านหม่อนไหมให้คงอยู่กับประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์ “ตรานกยูงพระราชทาน”เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

สำหรับงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “1 ทศวรรษ … กรมหม่อนไหม (10  ปีกรมหม่อนไหม) การอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23-27 กันยายน 2563 ณ ฮอลล์ 6 – 7 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

ซึ่งปีนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเปิดงานในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 17.30 น.

“การจัดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย เป็นการประชาสัมพันธ์ตรานกยูงพระราชทานสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้รับการตรวจสอบจากกรมหม่อนไหม มีกระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญต้องผลิตจากเส้นไหมที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น

ทั้งยังเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับเกษตรกรผู้ผลิตผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป การใช้หรือการสวมใส่ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน นอกจากจะให้ความรู้สึกสง่างามด้วยความที่ผ้าไหมที่มีความแวววาวเงางาม มีลวดลายวิจิตรบรรจง เป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังทำให้ผู้ใส่เกิดความภาคภูมิใจ ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้สืบสานอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอันดีงามของชาติอีกด้วย” ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าว


ด้าน นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวเพิ่มเติมว่าการจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่ 15” ประจำปี 2563 มีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับตรานกยูงพระราชทาน ผลงานการประกวดเส้นไหมสิ่งประดิษฐ์จากรังไหม (พานพุ่ม)

และการประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน ที่รวมสุดยอดผ้าไหมเอกลักษณ์ประเภทต่างๆ ที่สวยงามวิจิตรบรรจงมาจัดแสดง ปราชญ์หม่อนไหม ที่กรมหม่อนไหมได้คัดเลือกขึ้นมาจำนวน 88 ท่าน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์หม่อนไหม ให้ได้รับการประกาศเกียรติคุณ และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ประสบการณ์ และความสามารถ สู่สังคมเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ต่อไป

ทั้งนี้ กรมหม่อนไหมยังได้แสดงผลงานที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการผลิตเวชสำอางจากหม่อน และดอกดาหลา ซึ่งจะเป็นการนำดอกดาหลาไปใช้ในการเลี้ยงไหมดาหลา และไหมดาหลานี้ จะให้เส้นใยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

อีกทั้งยังมีการแสดงผลงานจากหน่วยงานอื่นๆ อาทิ บริษัทจุลไหมไทย : การพัฒนาเครื่องสาวไหมเด่นชัยประยุกต์ให้การสาวไหมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ : การส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์ผ้าทอมือบ้านดอนขุนห้วยกะเหรี่ยงปาเกอะญอ,

กรมราชทัณฑ์ : การส่งเสริมอาชีพหม่อนไหมในทัณฑสถานในโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้ความสามารถด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสามารถนำไปประกอบอาชีพโดยสุจริตสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวหลังพ้นโทษ

นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทยเป็นการรวบรวมผ้าไหมคุณภาพจากทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการและเกษตรกรมาร่วมออกร้านกว่า 240 ร้าน เป็นร้านค้าจากผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนจากทุกภาคของประเทศไทย

ถือเป็นการรวมสุดยอดผ้าไหมมาไว้ในงานนี้ รวมถึงได้นำผ้าไหมของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้าร่วมจำหน่ายด้วย และพิเศษการจัดหาร้านตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ และสตรี มาประจำอยู่ในงานวันละ 4 ร้าน โดยกรมหม่อนไหมได้จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวด

“กรมหม่อนไหม ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมชมงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทยครั้งที่ 15 และเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนางานหม่อนไหมของไทย ให้คงอยู่เพื่อเสริมสร้างรายได้ความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยให้ยั่งยืนสืบไป” อธิบดีกรมหม่อนไหมกล่าว

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *