www.plewseengern.com,  แรงงาน

รมช.แรงงาน เร่งพัฒนาฝีมือแรงงานในยุคการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่

“นฤมล” รมช.แรงงาน เล็งเห็นความสำคัญพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดโครงการ “เตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ” จังหวัดพะเยา และอีก 12 จังหวัดทั่วประเทศ ให้ผู้ใช้แรงงานสอบวัดมาตรฐานและนำใบประกาศไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่ากระทรวงแรงงานได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้เทียบเท่ากับนานาชาติ และให้แรงงานได้ฝึกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้เปิดศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานเข้ามาสอบวัดมาตรฐาน และนำใบประกาศไปประกอบอาชีพเพิ่มรายได้ให้ตรงกับระดับฝีมือ

โดยได้มอบหมายให้นายประทีป ทรงลำยอง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นประธานเปิดงานโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จังหวัดพะเยา และจะดำเนินการต่อเนื่องจนครบ 12 จังหวัดทุกภาคทั่วประเทศ โดยมีสาขาวิชาชีพเข้าร่วม เช่น การพัฒนาฝีมือช่างปรับอากาศ การพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้า การพัฒนาฝีมือช่างเชื่อม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาใช้บริการ

โอกาสนี้ นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ได้เชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในจังหวัดพะเยา ร่วมหารือเสวนาภายใต้หัวข้อ”แรงงานอย่างไรที่นายจ้างต้องการ ในยุควิถีใหม่นิวหน่อมอลล์”โดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดพะเยา หอการค้าจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาร่วมเสวนาชี้แนวทางให้กับนักศึกษาจาก วิทยาลัยเทคนิคและกลุ่มอาชีวะ รวมถึงผู้ที่ต้องการทำงานเสริมในช่วงภาวะวิกฤตเพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มเติม

 


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *