การเมือง

นายกรัฐมนตรียืนยันไม่ขัดแย้งกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญ

18 ส.ค. 63 เวลา 13.20 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันไม่มีข้อขัดแย้งกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยให้เป็นการหารือร่วมกันของแต่ละพรรค

รวมทั้งพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งต้องเป็นไปตามขั้นตอน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา หลักเกณฑ์ และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอของพรรคฝ่ายค้านด้วย เมื่อได้ข้อสรุปแล้วจะเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนรัฐธรรมนูญ

นายกรัฐมนตรียังเผยต่อสื่อมวลชนที่สอบถามถึงปรากฏการณ์การชุมนุมในสถาบันการศึกษา โรงเรียนว่า  ตนเห็นถึงความบริสุทธิ์ใจและพร้อมรับฟังความคิดเห็นของเยาวชน ขอทุกฝ่ายเคารพความเห็นต่างและหารือร่วมกันด้วยเหตุด้วยผล พร้อมย้ำไม่อยากเห็นการกลั่นแกล้งหรือกีดกันภายในกลุ่มภายในโรงเรียน หากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน รวมทั้งจะเตรียมพร้อมมาตรการเพื่อสนับสนุนสื่อปลอดภัยสื่อสร้างสรรค์ สร้างความร่วมมือระหว่างกันสื่อและยืนยันรัฐบาลได้เตรียมทำ Workshop เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่นด้วย


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *