www.plewseengern.com,  มหาดไทย,  สาธารณสุข

ศบค.มท. สั่งการทุกจังหวัดเน้นย้ำประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรคโควิด-19 และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (18 ก.ย. 63) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ด้วย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีแถลงการณ์เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อต่อวันเพิ่มสูงขึ้น โดยได้ขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการป้องกันตนเองและรักษาวินัยในการป้องกันโรค

เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เน้นย้ำให้ประชาชนรักษาวินัยในการป้องกันโรค ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการพบปะ สัมผัสกับบุคคล และการเข้าร่วมกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยไม่จำเป็น เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น และไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ระบบการสาธารณสุข และเศรษฐกิจของประเทศ


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *