www.plewseengern.com,  แรงงาน

“นฤมล” รมช.แรงงาน พัฒนาฝีมือแรงงานคุณภาพให้ได้ตามที่ภาคเอกชนต้องการ

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเห็นความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานมาตรฐานและให้แรงงานได้ฝึกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามที่ภาคเอกชนต้องการเพื่อยกคุณภาพชีวิตของแรงงาน

และได้รับเกียรติจากดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัย มาร่วมงานและให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องดีมากที่ ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมลักษณะเหล่านี้จะช่วยทำให้แรงงานทั้งหลายต้องตื่นตัวมาฝึกอบรมเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและมีรายได้เพิ่มขึ้น จากสถานการณ์ปัจจุบันแรงงานจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้มีมาตรฐานตามที่นายจ้างต้องการ และต้องทำงานได้มากกว่า 1 หน้าที่ในสถานประกอบการปัจจุบันนี้

ได้มอบหมายให้นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานโครงการเตรียมพร้อมช่างมืออาชีพ เพื่อก้าวสู่การรับรองความรู้ความสามารถ จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลกโดยมีสาขาวิชาชีพเข้าร่วม เช่น การพัฒนาฝีมือช่างอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ การแปรรูปอาหารและ ช่างเชื่อมโลหะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุโขทัยที่มาร่วมรับฟังการจัดงานนี้ด้วย


นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดุโขทัยได้เชิญชวนกลุ่มนักธุรกิจ ผู้ประกอบการในจังหวัด ร่วมหารือเสวนาภายใต้หัวข้อ “ แรงงานอย่างไรที่นายจ้างจังหวัดสุโขทัยต้องการในยุคปกติวิถีใหม่ “ จากนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย โดยผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วยนายธงชัย กิจสนาโยธินและนายโกวิท ทรงคุณ ผู้แทนภาคเอกชนของจังหวัดสุโขทัย

 

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *