www.plewseengern.com,  สาธารณสุข

“อนุทิน” เสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสี งบประมาณ 878.2 ล้านบาท ลดความเสี่ยงการติดเชื้อ Covid-19 และเพิ่มความสามารถการให้บริการประชาชน

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เผยคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้เห็นชอบข้อเสนอโครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องฉายรังสี (Linac) สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง งบประมาณ 878.2 ล้านบาท เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาได้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ Covid-19 ลดความเสี่ยงติดเชื้อขณะผ่าตัดและพักฟื้น และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ทำการรักษา

การเสนอโครงการดังกล่าว เนื่องจากผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องได้รับการรักษา หากมีการเลื่อนการรักษาจะส่งให้โรคลุกลามรุนแรงมากขึ้น

ในสถานการณ์ Covid-19 ทางกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบให้บริการแบบ New normal ผ่านการฉายรังสีจึงเป็นทางเลือกการรักษาที่ปลอดภัย ใช้เวลาครั้งละไม่เกิน 10 นาที จากการผ่าตัดที่ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง ผ่านโรงพยาบาล 7 แห่ง ได้แก่

1. โรงพยาบาลพุทธชินราช จ.พิษณุโลก
2. โรงพยาบาลสุรินทร์
3. โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
4. โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
5. โรงพยาบาลสมุทรสาคร
6. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
7. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

นายอนุทิน กล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความสามารถการให้บริการผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ดียิ่งขึ้น สามารถรักษาคนไข้ได้ปีละ 500-700 ราย โดยไม่เสี่ยงติดเชื้อ Covid-19 ทำให้รักษาได้อย่างต่อเนื่องและรักษาได้กับทุกออวัยวะ ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้มากขึ้น ลดระยะการรอคอยการผ่าตัดผ่านการฉายรังสีด้วยเทคนิคทันสมัยทดแทนการผ่าตัด


Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *