www.plewseengern.com,  การเมือง

คำต่อคำ กับ “อนุชา นาคาศัย” ประเมินสถานการณ์การชุมนุม ของ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม”

ถาม-ประเมินสถานการณ์การชุมนุมวันนี้เป็นอย่างไร
ตอบ-พยายามติดตามสถานการณ์กการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม กรณีนี้เป็นประเด็นสำคัญทางการเมือง ซึ่งผมเองเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผมคิดว่าการติดตามสถานการณ์สำหรับผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับ

เป็นการแสดงออกซึ่งสัญลักษณ์ทางระบอบประชาธิปไตย การที่จะเรียกร้องสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตัวเองต้องการให้เกิดขึ้นในสังคม ในฝั่งตัวเองต้องการให้เกิดขึ้น ตัวผมเองคิดว่าการชุมนุมยังมองได้ว่าเป็นพื้นฐานในการแสดงออกทางประชาธิปไตย ในการแสดงออกของนิสิตนักศึกษาและพี่น้องประชาชน

ถาม-เจ้าหน้าที่ ตำรวจเอง มองว่าการกระทำบางอย่าง พฤติกรรมนั้นอาจจะส่อเสียดไปถึงการทำผิดกฎหมาย ท่านมองอย่างไร
รมต.

ตอบ-สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ชุมนุมต้องระวัง เพราะพื้นฐานของการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้สร้างหรือกำหนดว่าให้ล่วงละเมิดกฎหมายที่เป็นกระบินบ้านกระบิลเมืองของประเทศได้ เพราะฉะนั้น กลุ่มผู้ชุมนุมต้องระมัดระวังในส่วนนี้ด้วย เพราะว่าการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตยนั้นต้องมีผู้เห็นร่วมและเห็นต่าง

ดังนั้น ผู้ที่รักษากฎหมาย ก็จะต้องดำเนินการเพื่อที่จะไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายเกิดขึ้น ผมก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ตำรวจ และรัฐบาลได้กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง อะลุ้มอะหล่วย ป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและอันตรายกับพี่น้องประชาชนและผู้มาร่วมชุมนุมร่วมกับนิสิต นักศึกษาครับ

ถาม-ในฐานะที่ท่านกำกับดูแลสื่อของรัฐ ท่านมอบหมายนโยบายในการดำเนินงานอย่างไร

ตอบ-ในฐานะผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระบอบประชาธิปไตย และเป็นรัฐมนตรีของรัฐบาลชุดนี้ อยากเห็นความเบ่งบานของประชาธิปไตยที่ผมเลือกตั้งเข้ามา และยังอยากเห็นสิ่งดีงามเกิดขึ้นในสังคม เพราะฉะนั้น ในฐานะที่กำกับดูแลสื่อของรัฐ ได้มอบนโยบายให้ทำทุกอย่างให้พี่น้องประชาชนพอใจในความเป็นกลาง เป็นสื่อของรัฐที่จะต้องสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจากที่เห็นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอดีต

ทั้งนี้ สื่อของรัฐได้เสนอข้อมูลข่าวสารตามสถานการณ์และตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เราพยายามทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าสื่อของรัฐก็เป็นของพี่น้องประชาชน และจะพยายามนำเสนอข้อเท็จจริงและความเป็นห่วงเป็นใยที่จะเกิดขึ้นในสังคมของเราอย่างตรงไปตรงมาถาม-รัฐบาลมีข้อห่วงใยอะไรบ้าง

ตอบ-ตอนนี้เราวิกฤติที่ยังไม่ผ่านพ้น ซึ่งคือโควิด-19 การเกิดการชุมนุมแบบนี้ เป็นการซ้ำเติมให้เหตุการณ์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาของโลก มิใช่เพียงประเทศเรา ถ้าหากเกิดสถานการณ์ที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะทำให้ประเทศเราเสียหายอย่างนัก ในส่วนของการเป็นระบอบประชาธิปไตยท่านแสดงออกในบทบาทที่อยากจะเรียกร้องในสิ่งี่ท่านต้องการ

อยากฝากให้ระวังเรื่องการทำผิดกฎหมาย หรือความรุนแรงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีฝ่ายไหนที่เห็นต่าง ก็ฝากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรง และในส่วนของการชุมนุมนั้นอยากให้ชุมนุมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างจริงจัง ผมเชื่อว่าทางรัฐบาลพร้อมและยินดรับฟังแน่นอน ถ้าหากสิ่งที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามระบอบประชาธิปไตย แม้กระทั่งการนำเข้าสาระบบสภาของเรา เพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่เกิดขึ้นตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *