www.plewseengern.com,  กลาโหม,  ประกาศ,  ประชาสัมพันธ์,  สังคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

กระทรวงกลาโหม ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 039-2-82349-8 ชื่อบัญชี “การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กห. ประจำปี 2563”

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *