www.plewseengern.com,  สังคม,  สิ่งแวดล้อม

พล.อ.ประวิตร มอบรางวัล จ.อุดรฯ-เลย-ลำพูน แชมป์โครงการ “จังหวัดสะอาด” จัดการขยะชุมชนปี62 ชื่นชมความสำเร็จ ถอดบทเรียน ขยายผล รักษาสิ่งแวดล้อม ดึงดูดนักท่องเที่ยว ฟื้นฟูศก.

เมื่อ 21 ก.ย.63 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นรม. เปิดเผยว่า วันนี้เวลา10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นรม.  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ ประจำปี 2562 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดย พล.อ.ประวิตร ได้เดินทางถึงบริเวณพิธี เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ จากนั้นได้มอบรางวัลให้กับ 15 จังหวัดที่ผ่านการประเมินจาก ทั้งหมด76 จังหวัด และได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการประกวดฯ ของ มท. ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3 (ตั้งแต่ปี60) สำหรับในปี62 จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดใหญ่ได้แก่ จ.อุดรธานี ,ระดับกลุ่มจังหวัดขนาดกลางได้แก่ จ.เลย และระดับกลุ่มจังหวัดขนาดเล็กได้แก่ จ.ลำพูน

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความยินดีกับจังหวัดที่ได้รับรางวัล ทั้ง 15 จังหวัด ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ และได้กล่าวมอบนโยบาย ถึงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน มิใช่เพียงเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษ และสิ่งแวดล้อมเท่านั้น ยังนับเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาคมโลก ที่ทำให้บ้านเมืองมีความสะอาดเรียบร้อย สวยงาม

และนอกจากจะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนแล้ว ยังเป็นปัจจัยในการดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่สามารถจะเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน และประเทศชาติ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขอให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคน ทุกหน่วยงาน ที่ต้องบูรณาการร่วมมือกัน ตั้งแต่ครัวเรือน ไปสู่ชุมชน จนถึงระดับประเทศ อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง


พล.อ.ประวิตร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงความสำเร็จของจังหวัด ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ว่าเป็นการแสดงออก ถึงความทุ่มเท ตั้งใจ อย่างจริงจังในการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล พร้อมกำชับขอให้จังหวัดอื่นๆทั่วทุกภาคของประเทศ ได้นำบทเรียนความสำเร็จของจังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นต้นแบบ และนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในด้านอื่นๆ ด้วย

และขอให้มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้กับประชาชน ข้าราชการ อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ จะต้องให้มีความปลอดภัย รวมถึงเน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศ ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป

Please follow and like us:
error0
Tweet 20
fb-share-icon20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *